Updated 3 lutego 2017

Gogle PS VR: konfiguracja kamery PlayStation Camera

Rozpoczęcie korzystania z kamery PlayStation.

 
 

Kamera PlayStation Camera (PS Camera) jest opcjonalnym dodatkiem do konsoli PS4. Nie można jednak korzystać z gogli PlayStation VR (PS VR) bez kamery PS Camera.

Jak podłączyć i skonfigurować kamerę PS Camera

PS4 automatycznie rozpozna kamerę PS Camera – to wystarczy, by rozpocząć konfigurację kamery PS Camera i gogli PlayStation VR.

W przypadku konfiguracji kamery PS Camera do użycia z goglami PS VR trzeba wykonać kilka dodatkowych czynności. Zapoznaj się z całą skróconą instrukcją obsługi gogli PS VR i obejrzyj film, aby uzyskać więcej informacji.

 1. Podłącz kabel kamery PS Camera do złącza AUX z tyłu konsoli PS4.
 2. Umieść kamerę PS Camera na płaskiej powierzchni i zwróć ją w stronę miejsca, w którym siedzisz podczas grania.
 3. Dostosuj kąt kamery PS Camera, aby mieć pewność, że obejmuje właściwy obszar.

Rozpoznawanie twarzy

System PS4 automatycznie zaloguje Cię jako lokalnego użytkownika, jeśli Cię rozpozna.

Jak skonfigurować funkcję rozpoznawania twarzy

 1. Wybierz kolejno [Ustawienia] > [Użytkownicy] > [Ustawienia logowania] > [Włącz rozpoznawanie twarzy].
 2. Wybierz [Zarządzanie danymi twarzy], a następnie [Start], aby zacząć wykonywać instrukcje wyświetlane na ekranie.
 3. Wykonując te same czynności, można dodać więcej użytkowników.

Jak zalogować się za pomocą funkcji rozpoznawania twarzy

 1. Włącz system PS4 i naciśnij przycisk PS na kontrolerze.
 2. System PS4 rozpozna Cię, a jeśli będziesz trzymać pasek świetlny kontrolera tak, jak pokazano na ekranie, automatycznie Cię zaloguje.

System może nie rozpoznać użytkownika mającego na sobie gogle PlayStation VR, ponieważ zbyt duża część jego twarzy będzie zasłonięta.

Jak usunąć zapisane ustawienia rozpoznawania twarzy

Otwórz kolejno [Ustawienia] > [Użytkownicy] > [Ustawienia logowania] > [Zarządzanie danymi twarzy] > [Usuń] > [OK].

Transmisja

Użytkownik może być widoczny w transmitowanej grze dzięki opcji „obraz w obrazie”.

 1. Rozpocznij grę i naciśnij przycisk SHARE na kontrolerze.
 2. Wybierz opcję [Transmituj rozgrywkę] i zaloguj się w usłudze, z której zamierzasz użyć do transmisji. Na tym ekranie możesz również utworzyć nowe konto u dostawcy usługi transmisji na żywo.
 3. Zanim rozpoczniesz transmisję, wybierz opcje [Transmituj wideo z kamery PlayStation Camera] i [Transmituj dźwięk z mikrofonu], aby użyć mikrofonu kamery PlayStation Camera w transmisji strumieniowej.

Jak wyciszyć mikrofon kamery PS Camera

 1. Przytrzymaj przycisk PS, aby otworzyć menu podręczne.
 2. Wybierz [Dźwięk/urządzenia] > [Wycisz mikrofon kamery PlayStation Camera].

Impreza

Jak korzystać z mikrofonu kamery PS Camera w czatach głosowych funkcji Impreza

Jeśli kamera PS Camera jest skonfigurowana, mikrofon jest automatycznie używany w czatach głosowych funkcji Impreza.

Aby wyciszyć mikron, wybierz swój profil na ekranie funkcji Impreza i naciśnij przycisk OPTIONS na kontrolerze.

Problemy dotyczące korzystania z kamery PlayStation

System PS4 nie rozpoznaje kamery PS Camera

 1. Odłącz kamerę PS Camera i podłącz ją ponownie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk PS, a następnie wybierz opcję [Dźwięk/urządzenia]. Jeśli kamera PS Camera zostanie rozpoznana, w tym menu pojawi się opcja [Wycisz mikrofon kamery PlayStation Camera].
 2. Jeśli kamera PS Camera nadal nie została rozpoznana, zostaw ją podłączoną i wyłącz system PS4, a następnie uruchom go ponownie.
 3. Jeśli to możliwe, spróbuj skonfigurować kamerę PS Camera w innym systemie PS4.
 4. Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby dowiedzieć się, czy kamera PS Camera może zostać naprawiona lub wymieniona w ramach gwarancji.

Niewyraźny obraz

 1. Wyczyść obiektywy kamery PS Camera czystą, suchą ściereczką z mikrofibry. Nie używaj wody ani żadnych płynów czyszczących.
 2. Sprawdź obiektywy, aby zobaczyć, czy nie są pęknięte lub uszkodzone.
 3. Kamera PS Camera ma dwa obiektywy — dopilnuj, aby żaden z nich nie był zasłonięty.
 4. Spróbuj ustawić się bliżej kamery. Optymalna odległość to mniej więcej 2 m.
 5. Nie przesuwaj kamery PS Camera po jej skonfigurowaniu.
 6. Upewnij się, że kamera PS Camera stoi na stabilnej powierzchni. Jej ruchy w trakcie gry mogą spowodować problemy ze śledzeniem.
 7. Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby dowiedzieć się, czy kamera PS Camera może zostać naprawiona lub wymieniona w ramach gwarancji.