Updated 21 sierpnia 2015

PlayStation Camera — informacje ogólne

Ten artykuł wyjaśnia, jak ustawić kamerę PlayStation Camera i korzystać z jej głównych funkcji.

 
 

Jaką funkcję pełni kamera PlayStation Camera?

Dzięki kamerze PlayStation Camera możesz sprawić, że Twój system PlayStation 4 będzie Cię rozpoznawał. Możesz też prowadzić rozmowy głosowe w grach oraz uzyskać dostęp do poleceń systemowych, połączyć się ze światem poprzez transmisje gier i wiele więcej.

Jak podłączyć kamerę PlayStation Camera?

Podłącz kabel kamery PlayStation Camera do systemu PlayStation 4 przez port AUX z tyłu systemu.

Umieść kamerę PlayStation Camera na płaskiej powierzchni i zwróć ją w stronę miejsca, w którym siedzisz podczas grania.

 • Jeżeli kamera nie zostanie rozpoznana przez system PlayStation 4, odłącz przewód kamery, po czym podłącz go ponownie. Jeżeli kamera nadal nie jest rozpoznawana, wyłącz i włącz ponownie system PlayStation 4.
 • Można ręcznie ustawiać kamerę PlayStation pod kątem w górę i w dół. Aby to zrobić, przytrzymaj prawą stronę kamery i delikatnie obróć ją do żądanego położenia.

Jak korzystać z funkcji rozpoznawania twarzy za pomocą kamery PlayStation Camera?

Wystarczy obrócić twarz w stronę systemu PlayStation 4, żeby kamera ją rozpoznała. Możesz zapisać dane swojej twarzy podczas konfiguracji systemu PlayStation 4 lub później poprzez (Ustawienia) > [Ustawienia logowania] > [Włącz rozpoznawanie twarzy].

 1. Po rozpoczęciu procesu kalibracji kamera PlayStation Camera odnajdzie i podświetli Twoją twarz. Jeżeli kamera nie może Cię rozpoznać, spróbuj zwiększyć jasność pomieszczenia lub zmień kąt kamery, aby była skierowana bezpośrednio na Twoją twarz.
 2. Gdy Twoja twarz zostanie rozpoznana, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie i odpowiednio obracaj głowę, aby zapisać potrzebne dane.
 • Do profilu można przypisać tylko jedną twarz. Przed dodaniem danych twarzy należy upewnić się, że wybrano odpowiedni profil systemu PlayStation 4.
 • Wykorzystywane są tylko ostatnie zapisane dane twarzy. Aby je zaktualizować, przejdź do menu (Ustawienia) > [Ustawienia logowania] > [Zarządzanie danymi twarzy] > [Dodaj dane twarzy].
 • Dane twarzy przechowywane są tylko na Twoim systemie PlayStation 4 i nie są udostępniane.
 • Rozpoznawanie twarzy nie powinno być stosowane jako funkcja zabezpieczająca. Aby zabezpieczyć profil PlayStation 4, należy stworzyć hasło.

Jak usunąć zapisane dane twarzy?

 1. Przejdź do menu (Ustawienia) > [Ustawienia logowania] > [Zarządzanie danymi twarzy].
 2. Wybierz opcję [Usuń] , a następnie naciśnij przycisk .
 3. Wybierz opcję [OK] i naciśnij przycisk  na kolejnym ekranie, aby usunąć wszystkie dane.

Jak korzystać z kamery PlayStation Camera do transmisji?

Możesz spersonalizować swoje transmisje z gier na żywo przez PlayStation 4, korzystając z kamery PlayStation Camera, aby pokazać swoją twarz podczas gry w formie obrazu w obrazie.

 1. Grając, kliknij przycisk SHARE na kontrolerze i wybierz opcję [Transmituj rozgrywkę].
 2. Na kolejnej stronie wybierz preferowaną usługę strumieniowej transmisji na żywo. Załóż nowe konto lub zaloguj się na istniejącym, aby ustawić przesyłanie.
 3. Wybierz opcję [OK] i naciśnij przycisk  na kolejnym ekranie, aby usunąć wszystkie dane.
 4. Przed rozpoczęciem transmisji w opcjach transmisji zaznacz [Transmituj wideo z kamery PlayStation Camera]. Możesz też zaznaczyć opcję „Transmituj dźwięk z mikrofonu”, aby korzystać z rozmowy głosowej podczas transmisji poprzez kamerę PlayStation Camera.

Jak korzystać z funkcji głosowych za pomocą kamery PlayStation Camera?

Gdy kamera PlayStation Camera jest już podłączona i rozpoznana przez system PlayStation 4, można prowadzić rozmowy ze znajomymi w grach wieloosobowych bez zestawu słuchawkowego. Można też korzystać z poleceń głosowych, aby sterować oprogramowaniem systemu.

Aby prowadzić rozmowy w trakcie gry, należy sprawdzić, czy rozmowy głosowe są aktywne dla danej gry, a następnie mówić głośno podczas gry, aby rozmawiać z członkami drużyny.

 • Podczas korzystania z zestawu słuchawkowego zostanie on rozpoznany jako domyślne urządzenie rejestrujące głos zamiast mikrofonu kamery PlayStation Camera.
 • Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy mówić wyraźnie i ze średnią głośnością. 

Dowiedz się więcej na temat sposobów obsługi systemu PlayStation 4 za pomocą Obsługi głosem.

Z podręcznika użytkownika PlayStation 4 online dowiesz się, jak wysyłać krótkie wiadomości głosowe oraz prowadzić rozmowy ze znajomymi.