Legge til en M.2 SSD i en PS5-konsoll

Slik legger du en M.2 SSD til en PS5-konsoll

Finn ut hvilke M.2 SSD-er som kan brukes til å utvide lagringsplassen på PlayStation®5-konsollen, og hvordan du installerer en M.2 SSD i utvidelsessporet.

Hva er en M.2 SSD?

M.2 SSD-enheter er halvlederstasjoner med høy hastighet som PS5-spillere kan installere for å øke lagringskapasiteten til en PS5- eller PS5 Digital Edition-konsoll (må kjøpes separat).

Hvorfor bør man legge en M.2 SSD til PS5-konsollen?

Når en M.2 SSD er installert på PS5-konsollen, kan denne lagringsplassen brukes til å laste ned, kopiere og starte PS5- og PS4-spill, samt medieapper. Dette gjør det mulig å utvide den tilgjengelige lagringsplassen på PS5-konsollen. Du kan flytte spill fritt mellom lagringsplassen på PS5-konsollen, en tilkoblet USB-lagringsenhet og M.2 SSD-lagringsplassen du har lagt til.

Hvilke M.2 SSD-er kan brukes med PS5-konsoller? 

Det er viktig at du bare bruker støttede M.2 SSD-er for å utvide lagringsplassen på PS5-konsollen som oppfyller følgende krav:  

Sørg for at PS5-konsollen har den nyeste systemprogramvareoppdateringen før du installerer en kompatibel M.2 SSD-stasjon.

Grensesnitt PCI-Express Gen4x4-støttet M.2 NVMe-SSD-er (M-nøkkel)
Oppbevaring 250 GB–4 TB
Støttede størrelser 2230, 2242, 2260, 2280, 22110
Størrelse inkludert varmespreder Bredde: opptil 25 mm
Lengde: 30/40/60/80/110 mm
Tykkelse: opptil 11,25 mm (opptil 8,0 mm fra oversiden, opptil 2,45 mm fra undersiden)
Sekvensiell lesehastighet 5500 MB/s eller raskere er anbefalt
Sokkeltype Sokkel 3 (nøkkel M)

Når du bruker en M.2 SSD med PS5-konsollen, må du ha en kjølestruktur som fordeler varmen effektivt, for eksempel en kjøleribbe og en varmeoverføringsplate. Du kan selv feste disse til M.2 SSD-en i enten et ensidig eller et tosidig format (ensidige kjølestrukturer er enklere å montere). Det finnes også M.2 SSD-er med innebygde kjølestrukturer (for eksempel kjøleribber). Hvis du vil ha informasjon om hvordan du monterer varmefordelingsmekanismen, kan du se instruksjonene som fulgte med.

 • Både ensidige og tosidige M.2 SSD-enheter støttes.
 • M.2 SATA SSD-er støttes ikke.
 • Du bør gå nøye gjennom spesifikasjonene før du kjøper en stasjon. Kontakt leverandøren eller produsenten hvis du trenger ytterligere informasjon. SIE kan ikke garantere at alle M.2 SSD-enheter som oppfyller de angitte spesifikasjonene, vil fungere med konsollen din, og er ikke ansvarlige for valget av, ytelsen til og bruken av tredjepartsprodukter.
 • Det er ikke garantert at alle spill kan spilles med nøyaktig samme ytelse som PS5-konsollens interne SSD med ultrahøy hastighet gir, selv når M.2 SSD-enhetens sekvensielle lesehastighet er høyere enn 5500 MB/s.
 • De fleste M.2 SSD-enheter med typenumrene ovenfor (M-nøkkeltype 2230, 2242, 2260, 2280 og 22110) som ikke har en innebygd kjølestruktur, vil passe i SSD-sporet på PS5-konsollen. Vær imidlertid oppmerksom på at størrelsen på kjølestrukturer (som kjøleribber) er svært varierende. Hvis du er usikker på om en M.2 SSD eller kjølestruktur (for eksempel en kjøleribbe) oppfyller størrelseskravene som er oppgitt her, anbefaler vi at du finner et annet produkt eller kontakter leverandøren eller produsenten for å få mer informasjon.

Hvis du opplever problemer med et spill som er installert på M.2 SSD-lagringsplassen, flytter du spillet til konsollens interne lagringsplass med svært høy hastighet.

Slik legger du en M.2 SSD til en PS5-konsoll

Før du begynner, trenger du 

 • et godt opplyst rom med et bord å jobbe på 
 • en stjernetrekker 
 • en liten lommelykt (valgfritt)

Før du går i gang med å installere eller fjerne deler, bør du ta på et jordet metallobjekt for å fjerne statisk elektrisitet fra kroppen. Gjør du ikke det, kan du forårsake skade på M.2 SSD-en eller PS5-konsollen. 

Du må ikke slå på eller spille på konsollen når dekselet er fjernet. 

Hvis dette er den første gangen du bruker M.2 SSD-en med PS5-konsollen, må du formatere M.2 SSD-en etter at du har installert den. Når du formaterer M.2 SSD-en, slettes alle data som er lagret på stasjonen. Det er ikke mulig å gjenopprette data som slettes på denne måten, så pass på at du ikke sletter viktige data. 

Du må ikke slå av strømmen mens du lagrer data eller mens M.2 SSD-en blir formatert. Dette kan føre til datatap eller skade på M.2 SSD-en eller PS5-konsollen. 

Du må ikke bruke en M.2 SSD uten en varmefordelingsmekanisme, for eksempel en kjøleribbe eller varmeoverføringsplate. M.2 SSD-en kan leveres med disse  delene, men det kan også hende at du må kjøpe dem separat.

 1. Slå av PS5-konsollen. Fjern deretter alle kabler og enheter fra PS5-konsollen.
  Vent en stund mens PS5-konsollen kjøler seg ned.
 2. Sett PS5-konsollen på et flatt underlag med en beskyttende overflate, og fjern basen. 
 3. Plasser PS5-konsollen slik at PS-logoen er vendt ned, og av/på-knappen er vendt bort fra deg. 
 4. Ta tak i kanten på nedre høyre hjørne av dekselet med høyre hånd, og kanten på øvre venstre hjørne av dekselet med venstre hånd. 
 5. Løft dekselet forsiktig opp med høyre hånd. 
 6. Skyv dekselet av med venstre tommel mens du bruker resten av fingrene på venstre hånd til å holde PS5-konsollen stødig.

Dekselet løsner. Utvidelsessporet er dekket av et langt rektangulært deksel som er festet med en skrue på toppen. 

 1. Fjern skruen fra dekselet over utvidelsessporet (A), og fjern deretter dekselet.
 1. Fjern skruen forsiktig (B). Flytt avstandsstykket (C) til sporet som samsvarer med størrelsen på M.2 SSD-en.
 1. Hold i kanten på M.2 SSD-en, og rett den inn mot hakket på utvidelseskontakten før du fører den diagonalt inn til den sitter ordentlig på plass.

Kontroller at M.2 SSD-kretskortet hviler flatt på avstandsstykket uten forstyrrelser fra kjølestrukturen. Hvis du går videre til neste trinn uten å ha satt inn M.2 SSD-en riktig eller satt den ordentlig på plass i utvidelseskontakten, kan det skade terminalen og PS5-konsollen.

 1. Vipp M.2 SSD-en ned, og fest den til avstandsstykket med skruen. Kontroller at kjølestrukturen ikke står i veien for skruen.
 1. Fest dekselet til utvidelsessporet, og stram skruen. Hvis spordekselet ikke lukkes ordentlig, er kjølestrukturen sannsynligvis for stor.
 2. Sett dekselet på plass ved å plassere det litt unna (omtrent 2 cm) den øverste kanten, og skyv det tilbake på plass. Du vil høre et klikk når dekselet er på plass.
 1. Koble til strømledningen og kablene, sett på basen og slå på strømmen.
  Når PS5-konsollen slås på, vises en formateringsveiledning. Følg instruksjonene på skjermen, og formater M.2 SSD-en.

Slik fjerner du en M.2 SSD fra en PS5-konsoll

 1. Slå av PS5-konsollen. Fjern deretter alle kabler og enheter fra PS5-konsollen. Vent en stund mens PS5-konsollen kjøler seg ned.
 2. Sett PS5-konsollen på et flatt underlag med en beskyttende overflate, og fjern basen.
 3. Plasser PS5-konsollen slik at PS-logoen er vendt ned, og av/på-knappen er vendt bort fra deg. 
 4. Ta tak i kanten på nedre høyre hjørne av dekselet med høyre hånd, og kanten på øvre venstre hjørne av dekselet med venstre hånd.
 5. Løft dekselet forsiktig opp med høyre hånd.
 6. Skyv dekselet av med venstre tommel mens du bruker resten av fingrene på venstre hånd til å holde PS5-konsollen stødig.

Dekselet løsner. Utvidelsessporet er dekket av et langt rektangulært deksel som er festet med en skrue på toppen. 

 1. Fjern skruen fra dekselet over utvidelsessporet (A), og fjern deretter dekselet.
 1. Fjern skruene på M.2 SSD-lagringsstasjonen. 
 2. Løft M.2 SSD-lagringsstasjonen litt opp, hold i kanten og dra den diagonalt oppover. 
 3. Fest skruene tilbake på avstandsstykkene. 
 4. Fest dekselet til utvidelsessporet, og stram skruen. 
 5. Sett dekselet på plass ved å plassere det litt unna (omtrent 2 cm) den øverste kanten, og skyv det tilbake på plass. Du vil høre et klikk når dekselet er på plass.
 1. Koble til strømledningen og kablene, sett på basen og slå på strømmen.

Slik installerer du spill og apper på M.2 SSD-lagringsplassen i en PS5-konsoll 

Du kan laste ned spill fra PlayStation Store til M.2 SSD-en. Gå til hjem-skjermen og velg Innstillinger > Lagring > Installeringssted for å konfigurere dette.

Slik flytter du spill og apper som allerede er installert på konsollens lagringsstasjon: 

 1. Gå til hjem-skjermen for spill, og velg Spillbibliotek
 2. Marker dataene du vil flytte, trykk på OPTIONS-knappen, og velg deretter Flytt spill og apper.
  Hvis du bruker både en M.2 SSD og en USB-utvidet lagringsstasjon, går du til fanen Elementer du kan flytte til M.2 SSD lagringsstasjon
 3. Merk av for spill og apper du ønsker å flytte, og velg Flytt

For å sjekke tilgjengelig lagringsplass og flytte eller slette data fra M.2 SSD-en går du til hjem-skjermen og velger Innstillinger > Lagring > M.2 SSD-lagring.

Vanlige spørsmål

Kan jeg installere en SATA-stasjon på PS5-konsollen?
Nei. M.2 SATA SSD-er støttes ikke.

Burde jeg fjerne M.2 SSD-en hvis jeg sender PS5-konsollen til reparasjon?
Ja. Fjern M.2 SSD-en før du sender den til reparasjon. 

Kan jeg formatere deler av M.2 SSD-en for å bruke den på PS5-konsollen?
Nei, du må formatere hele M.2 SSD-en.

Kan jeg installere en kjøleribbe på en M.2 SSD med innebygd kjøleribbe?
Nei. Hvis M.2 SSD-en har en innebygd kjøleribbe, fraråder vi å installere ekstra kjøleribber. Det kan gjøre de innebygde kjøleribbene mindre effektive.

Hva skiller en M.2 SSD fra utvidet USB-lagringsplass på PS5-konsollen?
PS5-spill kan spilles fra M.2 SSD-lagringsstasjonen.
PS5-spill kan lastes ned direkte til M.2 SSD-lagringsstasjonen. 
PS5-spill kan oppdateres på M.2 SSD-lagringen. 

Er det mulig å lagre noen spilldata på konsolllagringen og de gjenværende dataene på en M.2 SSD-lagring?
Nei. Alle spilldata for et spesifikt spill må lagres på samme sted.

Hva gjør jeg hvis jeg får problemer når jeg spiller spill som er lagret på M.2 SSD-lagringen?

 1. Trykk på PS-knappen på kontrolleren for å gå til kontrollsenteret, og velg deretter Nedlastinger/opplastinger. Sett eventuelle nedlastinger på pause.

 2. Hvis du prøver å spille et spill på en plate, må du vente til installasjonen er fullført. 

 3. Hvis problemene vedvarer, kan du flytte spillet fra M.2 SSD-lagringsplassen til lagringsplassen på konsollen.

Blir garantien påvirket hvis jeg installerer en M.2 SSD?
Dekningen av produsentens garanti påvirkes generelt ikke så lenge du installerer en M.2-stasjon som oppfyller de påkrevde spesifikasjonene, og du følger installasjonsinstruksjonene.  Gjør du ikke det, kan du forårsake skade på konsollen som ikke dekkes av garantien. Vi anbefaler derfor på det sterkeste at du går nøye gjennom spesifikasjonene før du kjøper en stasjon. Kontakt leverandøren eller produsenten hvis du trenger ytterligere informasjon. Når du installerer M.2-stasjonen, bør du lese installasjonsinstruksjonene for M.2 SSD-en nøye for å unngå problemer. Les de fullstendige garantivilkårene våre for å få informasjon om hva som dekkes og ikke dekkes, samt rettsmidlene dine. 

Støtter PS5-konsoller Host Memory Buffer?
Nei. Noen M.2 SSD-enheter støtter Host Memory Buffer (HMB), men det er mulig at ytelsen blir tregere enn forventet fordi PS5-konsollen ikke støtter HMB.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre