Bytte  deksler på PS5-konsoller

Slik tar du av og bytter deksler på PS5-konsoller

Finn ut hvordan du bytter deksel på PlayStation®5-konsollen din.

Slik tar du av og bytter toppdekselet på PS5™-konsollen 

Toppdekselet til PS5-konsollen har en PlayStation-logo på seg. 

 1. Slå av PS5-konsollen. Fjern deretter alle kabler og enheter fra PS5-konsollen. Vent en stund mens PS5-konsollen kjøler seg ned. 
 2. Sett PS5-konsollen på et flatt underlag med en beskyttende overflate, og fjern basen. 
 3. Plasser PS5-konsollen slik at PS-logoen vender oppover, og av/på-knappen vender bort fra deg. 
 4. Ta tak i det nedre venstre hjørnet av dekselet, og ta det av ved å dra det lett oppover og til høyre.
  Dekselet løsner.
 1. Fest det nye toppdekselet ved å skyve det på fra høyre til venstre.
  Du vil høre et klikk når dekselet er på plass.
 1. Koble til strømledningen og kablene, sett på basen og slå på strømmen.
  Hvis du vil feste på et nytt bunndeksel, følger du trinnene nedenfor.

Slik tar du av og bytter bunndekselet til PS5™-konsollen

Bunndekselet til PS5-konsollen har ikke en PlayStation-logo.

 1. Slå av PS5-konsollen. Fjern deretter alle kabler og enheter fra PS5-konsollen. Vent en stund mens PS5-konsollen kjøler seg ned.
 2. Sett PS5-konsollen på et flatt underlag med en beskyttende overflate, og fjern basen. 
 3. Plasser PS5-konsollen slik at PS-logoen vender nedover, og av/på-knappen vender bort fra deg. 
 4. Ta tak i det øvre venstre hjørnet av dekselet, og ta det av ved å dra det lett oppover og til høyre.
  Dekselet løsner.
 1. Fest det nye bunndekselet ved å skyve det på fra høyre til venstre.
  Du vil høre et klikk når dekselet er på plass.
 1. Koble til strømledningen og kablene, sett på basen og slå på strømmen.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre