Slik fjerner og monterer du deksler på PS5-konsollen

Finn ut hvordan du bytter dekslene på PlayStation®5-konsollen.

Fjern dekslene når du installerer en M.2 SSD-stasjon, monterer en platestasjon eller bytter deksler.

Sikkerhet

Les gjennom følgende sikkerhetsforholdsregler før du fjerner eller monterer dekslene.

Forsiktig

 • Oppbevares utilgjengelig for små barn. Små barn kan svelge deler som kan forårsake skade. 
 • Når du har slått av PS5®-konsollen og koblet fra strømledningen og kablene, må du vente til konsollen er nedkjølt før du fjerner og monterer dekslene. Hovedenheten på PS5-konsollen kan være varm rett etter bruk, så håndtering av konsollen kan forårsake brannskader. 
 • Vær forsiktig så du ikke klemmer fingrene mellom deler eller skader hender og fingre på hjørner. 
 • Når du slår på konsollen, må du passe på at dekslene er riktig montert. Hvis dekslene ikke er riktig montert, kan det føre til at hovedenheten blir overopphetet.

Slik fjerner og monterer du dekslene på PS5-konsollen

Sjekk først modellnummeret på PS5®-konsollen.

Velg den aktuelle PS5-konsollmodellen på listen nedenfor for å se instruksjonene.

Plasser konsollen på et mykt klede på et flatt underlag før du fjerner eller monterer dekslene.

Alle dekslene har forskjellige former. Følg handlingsknappmerkene på innsiden av dekslene for å passe på at du monterer dekslene på riktig sted.

Alle dekslene kan fjernes og monteres på samme måte.

 1. Gå til kontrollsenteret og velg Strøm > Slå av PS5-enheten.
  Skjermen blir tom, og strømindikatoren blinker hvitt og slås deretter av. 
 2. Ta ut strømledningen og kablene, og vent til PS5-konsollen er avkjølt.
  Hovedenheten på konsollen er varm rett etter bruk. 
 3. Plasser konsollen med bunnen vendt opp og forsiden vendt mot deg, og fjern deretter føttene. 
 4. Fjern dekselet.
  Løft dekselet litt bort fra konsollen for å løsne klemmene og fjerne det.
 1. Monter dekselet.
  Rett inn klemmene på dekselet mot de tilhørende hullene på konsollen, og skyv inn dekselet til du hører et «klikk».
 1. Monter foten, koble til strømledningen og kablene, og slå på strømmen.

Ta av toppdekselet

Toppdekselet til PS5-konsollen har en PlayStation-logo på seg. 

 1. Gå til kontrollsenteret og velg Strøm > Slå av PS5-enheten.
  Skjermen blir tom, og strømindikatoren blinker hvitt og slås deretter av.
 2. Ta ut strømledningen og kablene, og vent til PS5-konsollen er avkjølt.
  Hovedenheten på konsollen er varm rett etter bruk.
 3. Fjern basen.
 4. Plasser PS5-konsollen slik at PS-logoen vender oppover, og av/på-knappen vender bort fra deg. 
 5. Ta tak i det nedre venstre hjørnet av dekselet, og ta det av ved å dra det lett oppover og til høyre.
  Dekselet løsner.
 1. Fest det nye toppdekselet ved å skyve det på fra høyre til venstre.
  Du vil høre et klikk når dekselet er på plass.
 1. Koble til strømledningen og kablene, sett på basen og slå på strømmen.
  Hvis du vil feste på et nytt bunndeksel, følger du trinnene nedenfor.

Fjerne bunndekselet

Bunndekselet til PS5-konsollen har ikke en PlayStation-logo.

 1. Gå til kontrollsenteret og velg Strøm Slå av PS5-enheten.
  Skjermen blir tom, og strømindikatoren blinker hvitt og slås deretter av.
 2. Ta ut strømledningen og kablene, og vent til PS5-konsollen er avkjølt.
  Hovedenheten på konsollen er varm rett etter bruk.
 3. Fjern basen.
 4. Plasser PS5-konsollen slik at PlayStation-logoen er vendt ned, og av/på-knappen er vendt mot deg.
 5. Ta tak i det øvre venstre hjørnet av dekselet, og ta det av ved å dra det lett oppover og til høyre.
  Dekselet løftes bort.
 1. Fest det nye bunndekselet ved å skyve det på fra høyre til venstre.
  Du hører et klikk når dekselet smetter på plass.
 1. Koble til strømledningen og kablene, sett på basen og slå på strømmen.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre