Slik konfigurerer du platestasjonen for PS5-konsoller

Finn ut hvordan du fester en platestasjon til PlayStation®5-konsollen (CFI-2000-modellgruppe – slank).

Vær oppmerksom på at platestasjonen bare er kompatibel med PS5®-konsoller (CFI-2000-modellgruppe – slank).

Slik kobler du platestasjonen til PS5-konsoller (CFI-2000-modellgruppe – slank)

Plasser konsollen på en mykt håndkle på et flatt underlag før du kobler til platestasjonen. 

 1. Gå til kontrollsenteret og velg Strøm > Slå av PS5.
  Skjermen blir tom og strømindikatoren blinker hvitt og slås deretter av. 
 2. Ta ut strømledningen og kablene, og vent til PS5-konsollen er avkjølt.
  Hovedenheten på konsollen er varm umiddelbart etter bruk. 
 3. Plasser konsollen med bunnen vendt opp og forsiden vendt mot deg, og fjern deretter de horisontale holderføttene (korte).
 1. Løft sirkeldekselet litt bort fra konsollen for å ta av klemmene og fjerne dekselet.
 1. Juster klemmene på platestasjonen med de 2 hullene (merket med en opp-ned-trekant), og trykk deretter hardt inn til du hører et «klikk».
 1. Fest sirkeldekselet og de horisontale holderføttene (lange) som følger med platestasjonen.
  Juster klemmene på dekselet med de tilhørende hullene på konsollen, og skyv inn til du hører et «klikk».
 1. Koble til strømledningen og kablene, og slå på strømmen. 
 • Oppbevar føttene og dekselet du fjernet i trinn 3 og 4, på et trygt sted. De trengs for å bruke PS5-konsollen når platestasjonen ikke er koblet til.
 • Internett-tilkobling kreves for å pare platestasjonen og PS5-konsollen ved oppsett.

Slik fjerner du platestasjonen fra PS5-konsoller (CFI-2000-modellgruppe – slank)

Plasser konsollen på en mykt håndkle på et flatt underlag før du kobler til platestasjonen. 

 1. Gå til kontrollsenteret og velg Strøm > Slå av PS5.
  Skjermen blir tom og strømindikatoren blinker hvitt og slås deretter av. 
 2. Ta ut strømledningen og kablene, og vent til PS5-konsollen er avkjølt.
  Hovedenheten på konsollen er varm umiddelbart etter bruk. 
 3. Plasser konsollen med bunnen vendt opp og forsiden vendt mot deg, og fjern deretter de horisontale holderføttene (lange).
 4. Løft sirkeldekselet litt bort fra konsollen for å ta av klemmene og fjerne dekselet.
 1. Bruk fingeren til å løfte opp den utstikkende delen av platestasjonen og fjerne den.
 1. Fest sirkeldekselet, og fest deretter føttene (korte). 
 1. Koble til strømledningen og kablene, og slå på strømmen. 

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre