Slik fester du en vertikal holder til PS5-konsollen

Finn ut hvordan du setter opp en vertikal holder for PlayStation®5-konsollen.

Oppsettet av den vertikale holderen avhenger av hvilken type PS5®-konsoll du har. Sørg for å bruke riktig metode for konsollmodellen din.

Sjekk modellnummeret på PS5-konsollen.

Slik fester du holderen til en PS5-konsoll (CFI-2000-modellgruppen – slank)

Plasser konsollen på et mykt klede på et flatt underlag før du monterer holderen.

 1. Gå til kontrollsenteret og velg Strøm > Slå av PS5-enheten.
  Skjermen blir tom, og strømindikatoren blinker hvitt og slås deretter av. 
 2. Plasser PS5®-konsollen med baksiden vendt opp, og fjern deretter skruehetten.
 1. Fest skruehetten til skruehullet (merket med trekant og sirkel) på holderen.
 1. Rett inn skruehullet (merket med kryss og firkant) på holderen mot skruehullet på konsollen, og fest holderen ved å skru inn monteringsskruen for hånd.
  Du kan også stramme skruen med en mynt.

Slik fester du holderen til en PS5-konsoll (CFI-1000-modellgruppen)

Plasser konsollen på et mykt klede på et flatt underlag før du fjerner eller monterer holderen.

 1. Gå til kontrollsenteret og velg Strøm > Slå av PS5-enheten.
  Skjermen blir tom, og strømindikatoren blinker hvitt og slås deretter av. 
 2. Fest tilbehøret til holderen.
  Før tilbehøret inn i den hevede delen av holderen. 
 1. Plasser PS5-konsollen med baksiden vendt opp, og fjern deretter skruehetten. 
 1. Fest skruehetten til skruehullet (merket med kryss og sirkel) på holderen.
  Du kan også stramme skruen med en mynt.
 1. Rett inn skruehullet (merket med trekant og sirkel) på holderen mot skruehullet på konsollen, og fest holderen ved å skru inn monteringsskruen for hånd.
  Du kan også stramme skruen med en mynt.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre