Få siste oppdatering

Systemprogramvare til PS4

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes
 
 

Oppdaterte funksjoner

Systemprogramvareoppdatering 6.72

En oppdatering av systemprogramvaren til PlayStation 4-systemene ble utgitt 16. juli 2019 du kan bruke denne til å oppdatere systemprogramvaren til versjon 6.72.

Oppdater alltid PS4-systemet til den nyeste versjonen av systemprogramvaren. Ved å oppdatere kan du glede deg over nye funksjoner, forbedret bruk og forbedret sikkerhet.

*Se delen Oppdatering ved hjelp av en datamaskin nedenfor for å få mer informasjon.

Vil du installere hele systemprogramvaren på nytt? Hvis du ønsker det, kan du lese veiledningen vår nedenfor.

 
 

Hovedfunksjoner i versjon 6.72 av systemprogramvaren

 

 • Denne systemprogramvareoppdateringen forbedrer systemets ytelse.

Hovedfunksjoner i versjon 6.71 av systemprogramvaren

 

 • Denne systemprogramvareoppdateringen forbedrer systemets ytelse.

Hovedfunksjoner i versjon 6.50-oppdateringen

 

 • Du kan nå more deg med Avstandsspill på iOS-enheter. Du kan bruke (PS4 Remote Play) for å koble til PS4-systemet ditt fra enheter som smarttelefoner og nettbrett. Last ned (PS4 Remote Play) fra App Store.

 

Andre funksjoner i versjon 6.50

 

 • Nå kan du velge 720p når du strømmer med Niconico Live. Denne tjenesten er bare tilgjengelig i enkelte land og områder.
 • Nå kan du endre knappetildelingen for å utføre"«Bekreft»"-handlinger fra (circle)-knappen til (cross)-knappen.
 • Velg (Innstillinger) >[System], og så avmerkingsboksen for [Bruk X-knappen for Bekreft]. Dette alternativet er bare tilgjengelig i enkelte land og områder.

"Niconico Live" er et varemerke eller registrert varemerke for DWANGO Co., Ltd. IOS er et varemerke eller registrert varemerke for Cisco i USA og andre land, og brukes med lisens. App Store, iPad og iPhone er varemerker for Apple Inc., som er registrert i USA og andre land.

Hovedfunksjoner i versjon 5.50 av systemprogramvaren

 

 • Som familieadministrator, forelder eller foresatt kan du nå overvåke barnas spilletid (tiden de har brukt pålogget på PS4™) og angi begrensninger. For å administrere spilletidsinnstillinger for hvert barn kan du velge  (Innstillinger) > [Foreldrekontroller/Familieadministrasjon] > [Familieadministrasjon].

–       Du kan se barnets totale spilletid for hver dag.

–       Du kan begrense hvor lenge barnet ditt skal kunne spille hver dag, og angi når i løpet av dagen barnet kan spille for å forhindre spilling sent på kvelden eller på andre uønskede tidspunkter. Begrensningene kan angis for hver dag i uken.

–       Når den angitte spilletiden avsluttes, vises en popup-melding på skjermen gjentatte ganger for å gi barna beskjed om at spilletiden deres er ute. Hvis du ønsker det, kan PS4™ automatisk logge av barnet når spilletiden avsluttes.

–       Du kan også forlenge eller forkorte barnets spilletid den dagen de spiller.

–       Du kan se og administrere barnets spilletid når som helst fra PC-en eller smarttelefonen med (PlayStation App) eller ved å gå til dette nettstedet.

https://www.playstation.com/acct/family

 • Følgende funksjoner er lagt til i (Bibliotek).

ー       [PlayStation Plus] vises nå hvis du er PlayStation®Plus-abonnent. Du kan følge med på de kostnadsfrie PS Plus-spillene dine.

–       Du kan nå skjule spill og programmer som du ikke lenger trenger, under [Kjøpt]. Uthev et spill eller program, trykk på OPTIONS-knappen, og velg [Ikke vis innhold i [Kjøpt]].

Andre nye eller forbedrede funksjoner i versjon 5.50

 • [Supersamplingsmodus] har nå blitt lagt til  (Innstillinger) > [Lyd og skjerm] > [Videoutdatainnstillinger]. Aktiver denne modusen for å forbedre bildekvaliteten i enkelte spill når PlayStation®4 Pro er koblet til en TV med 2K-oppløsning eller lavere. Denne innstillingen er bare tilgjengelig på PlayStation®4 Pro.
 • Du kan nå tilpasse logoer og bakgrunner med favorittbildene dine. På bildevalgsskjermen velger du bildefiler fra en USB-lagringsenhet. Tilpass følgende.

ー       Teamets logo

ー       Teamets forsidebilde

ー       Bakgrunnsbilde for hjemskjermen

ー       Bilde til meldingsgruppen

 • På hurtigmenyen har  (Onlinevenner) blitt endret til (Venner). Herfra kan du se onlinevenner og egendefinerte lister.
 • Musikkavspillingsfunksjonene på hurtigmenyen har blitt forbedret.
 • Du kan nå opprette arrangementer fra profilskjermbildet til teamet. På skjermen velger du [Arrangementer] > [Opprett arrangement for dette teamet].
 • Finn spill som kan spilles på PlayStation®VR fra hjemskjermen eller (Bibliotek). (PS VR) vises ved siden av støttede spill.
 • Du kan nå slette varslinger. Velg (Varslinger) for å vise varslingslisten, trykk på OPTIONS-knappen, og velg [Slett].
 • Du kan nå velge hvem som kan se listen over spillere du følger, og hvem som kan se listen over følgerne dine. Velg (Innstillinger) > [Kontoadministrasjon] > [Personverninnstillinger] > [Venner | Tilkoblinger].

Merknader

 • Ikke last ned eller installer oppdateringen med andre data enn den offisielle oppdateringsfilen til Sony Interactive Entertainment. Ikke last ned eller installer oppdateringer ved hjelp av andre metoder enn de som er beskrevet i systemdokumentasjonen eller på dette nettstedet. Hvis du laster ned eller installerer oppdateringsdataene fra en annen kilde, med en annen metode eller på et system som har blitt endret eller modifisert, kan det hende at systemet ikke fungerer riktig, eller at det ikke kan installere de offisielle oppdateringsdataene. Hvilken som helst av disse handlingene kan gjøre systemets garanti ugyldig og påvirke mulighetene dine til å få garantiberettiget service og reparasjoner fra Sony Interactive Entertainment.
 • Ikke installer systemprogramvaren rett før eller rett etter et strømavbrudd.
 • Ikke slå av systemet under installeringen. Hvis installeringen avbrytes, kan det hende at systemet blir skadet.
 • Det kan hende at enkelte program eller noe innhold ikke kan brukes uten å oppdatere systemprogramvaren først.
Systemprogramvare
 
Ved å bruke eller åpne systemprogramvaren godtar du å følge alle vilkårene i denne Avtalen. For å få en utskriftsklar og oppdatert versjon av denne Avtalen kan du gå til http://www.scei.co.jp/ps4-eula/.
 
Sony Interactive Entertainment kan, etter eget skjønn, endre vilkårene i denne Avtalen når som helst, inkludert vilkårene i dokumentasjonen eller brukerhåndboken til PS4-systemet eller på http://www.scei.co.jp/ps4-license/index.html.
 
Følg med på dette nettstedet fra tid til annen for endringer av denne Avtalen.
 
 

Alternativer

Slik oppdaterer du

Du kan oppdatere systemprogramvaren til PS4-systemet ved å bruke metodene nedenfor.

 • Oppdatering ved hjelp av Internett

  Bruk PS4-systemets nettverksoppdateringsfunksjon til å oppdatere systemet.

  Følgende ting trengs for å utføre oppdateringen:

  • PS4-system
  • Internett-tilkobling (kablet eller trådløs)

  Før du bruker nettverksoppdateringsfunksjonen, må du konfigurere PS4-systemets nettverksinnstillinger. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i brukerhåndboken til PS4-systemet.

  På funksjonsskjermbildet velger du (Innstillinger) > [Systemprogramvareoppdatering]. Systemet sjekker automatisk via Internett om du har den nyeste versjonen til systemprogramvaren. Hvis det finnes en oppdateringsfil til en nyere versjon, blir denne lastet ned til systemet. Når nedlastingen er fullført, vises en melding øverst i venstre hjørnet på skjermen. På funksjonsskjermbildet velger du (Varslinger) > [Nedlastinger], og deretter følger du skjermbildene for å utføre installeringen.

 • Oppdatering ved hjelp av en plate

  Bruk en oppdateringsfil på en spillplate til å oppdatere systemet.

  Følgende ting trengs for å utføre oppdateringen:

  • PS4-system
  • En plate som inneholder en oppdateringsfil

  Når du spiller en plate som inneholder en nyere versjon av systemprogramvaren, vises et skjermbilde som veileder deg gjennom oppdateringsprosessen. Følg skjermbildene for å fullføre oppdateringen.

 • Oppdatering ved hjelp av en datamaskin

  Denne oppdateringsmetoden kan brukes hvis PS4-systemet ikke er koblet til Internett. Last ned oppdateringsfilen til datamaskinen, og lagre den deretter på en USB-lagringsenhet. Kopier den lagrede filen til systemlagringen på PS4-systemet for å oppdatere systemet.

  For den standard oppdateringsprosedyren kan du følge trinnene nedenfor. Gå hit for å se prosedyren for å initialisere PS4-systemet og utføre en ny installering av systemprogramvaren, for eksempel når du bytter ut harddisken.

  Følgende ting trengs for å utføre oppdateringen:

  • PS4-system
  • Datamaskin koblet til Internett
  • USB-lagringsenhet, som en USB-flashstasjon

      *Det må være ca. 460MB med ledig plass.

  1. På USB-lagringsenheten oppretter du mapper for å lagre oppdateringsfilen.

   Med en datamaskin oppretter du en mappe som heter PS4. Inni den mappen oppretter du enda en mappe som heter UPDATE.

  2. Last ned oppdateringsfilen, og lagre den i UPDATE-mappen du opprettet under trinn 1.

   Lagre filen med filnavnet PS4UPDATE.PUP.

   [LAST NED NÅ] Klikk for å starte nedlastingen.

  3. Flytt hele PS4-mappen til roten på USB-lagringsenheten.

   Koble USB-lagringsenheten til PS4-systemet, og velg deretter (Innstillinger) > [Systemprogramvareoppdatering] fra funksjonsskjermbildet.

   Følg skjermbildene for å fullføre oppdateringen.

   Hvis PS4-systemet ikke kjenner igjen oppdateringsfilen, må du kontrollere at mappenavn og filnavn er riktige. Angi mappenavnene og filnavnet i enkelt-byte-tegn med store bokstaver.
 • Utføre en ny installering av systemprogramvaren

  Denne prosedyren benyttes for å initialisere PS4-systemet og utføre en ny installering av systemprogramvaren, for eksempel når du bytter ut harddisken.

  Vær forsiktig når du bruker en oppdateringsfil til å installere på nytt. Alle brukere og all data blir slettet.

  Følgende ting trengs for å utføre oppdateringen:

  • PS4-system
  • Datamaskin koblet til Internett
  • USB-lagringsenhet, som en USB-flashstasjon

      *Det må være ca. 1.1 GB med ledig plass.

  1. På USB-lagringsenheten oppretter du mapper for å lagre oppdateringsfilen.

   Med en datamaskin oppretter du en mappe som heter PS4. Inni den mappen oppretter du enda en mappe som heter UPDATE.

  2. Last ned oppdateringsfilen, og lagre den i UPDATE-mappen du opprettet under trinn 1.

   Lagre filen med filnavnet PS4UPDATE.PUP.

   [LAST NED NÅ] Klikk for å starte nedlastingen.

  3. Slå av strømmen til PS4-systemet.

   Kontroller at av/på-indikatoren ikke lyser. Hvis av/på-indikatoren lyser oransje, holder du inne av/på-knappen på PS4-systemet i minst sju sekunder (til systemet piper for andre gang).

  4. Koble USB-lagringsenheten som oppdateringsfilen er lagret på, til PS4-systemet, og hold deretter av/på-knappen inne i minst sju sekunder. PS4-systemet starter opp i sikkerhetsmodus.

  5. Velg [Initialiser PS4 (installer systemprogramvare på nytt)].

   Følg skjermbildene for å fullføre oppdateringen.

   Hvis PS4-systemet ikke kjenner igjen oppdateringsfilen, må du kontrollere at mappenavn og filnavn er riktige. Angi mappenavnene og filnavnet i enkelt-byte-tegn med store bokstaver.