Få siste oppdatering

Systemprogramvare til PS4

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes
 
 

Oppdaterte funksjoner

Systemprogramvareoppdatering 4.07

En oppdatering av systemprogramvaren til PlayStation 4-systemene ble utgitt 7. desember 2016. Du kan bruke denne til å oppdatere systemprogramvaren til versjon 4.07.

Oppdater alltid PS4-systemet til den nyeste versjonen av systemprogramvaren. Ved å oppdatere kan du glede deg over nye funksjoner, forbedret bruk og forbedret sikkerhet.

*Se delen Oppdatering ved hjelp av en datamaskin nedenfor for mer informasjon.

Hovedfunksjoner i versjon 4.07 av systemprogramvaren

 • Denne systemprogramvareoppdateringen forbedrer kvaliteten på systemets ytelse.

Hovedfunksjoner i versjon 4.0 av systemprogramvaren

 • Denne systemprogramvareoppdateringen forbedrer kvaliteten på systemets ytelse.
 • Sammendrag av de viktigste oppdateringene
  Følgende systemskjermbilder har endret design og blitt mer brukervennlige.
  • Siste nytt
  • Innholdsinformasjonsskjermer
  • Del-meny
  • Bibliotek
  • Spillerprofiler
 • [Hurtigmeny] Brukerne får tilgang til funksjoner relatert til gjeldende spill/program uten at de trenger å gå ut av det, samtidig som de har muligheten til å tilpasse menyen.
  • Opprett en gruppe for spillere som spiller sammen, eller send en melding til dem
  • Vis trophies for spill som brukerne spiller
  • Sjekk om venner er online
  • Start Share Play, eller start en kringkasting fra gjeldende spilløkt
  • Kontroller musikkavspilling (*ikke tilgjengelig i betaversjonen av 4.00)
 • [Profil] Brukerne kan velge et coverbilde til profilen sin
 • [Innholdsoppstart/Bibliotek] Brukerne kan opprette mapper som de kan sortere spill og programmer i
 • [Dataoverføring] Brukerne kan overføre spill, lagrede data, skjermbilder og innstillinger fra en PS4 til en annen
 • [Direkte fra PlayStation] Brukerne kan la spillerne få vite at de likte skjermbildene og videoklippene deres ved å kommentere dem eller velge Liker
 • [Trophy] Brukerne kan vise trophies offline og detaljer om skjulte trophies
 • [Personverninnstillinger] Brukerne kan skjule alle aktiviteter og trophies for hvert spill
 • [Samfunn] Brukerne kan dele skjermbilder direkte til samfunnsveggen fra Del-menyen og svare på opprinnelige innlegg på veggen.
 • [Melding] Den gjeldende meldingsgrensen øker på meldingsserveren.
 • [Melding] Brukere som blir med i en gruppe, kan se gamle meldinger som ble sendt før de ble med i gruppen (*ikke tilgjengelig i betaversjonen av 4.00)

Merknader

 • Ikke last ned eller installer oppdateringen med andre data enn den offisielle oppdateringsfilen til Sony Computer Entertainment. Ikke last ned eller installer oppdateringer ved hjelp av andre metoder enn de som er beskrevet i systemdokumentasjonen eller på dette nettstedet. Hvis du laster ned eller installerer oppdateringsdataene fra en annen kilde, med en annen metode eller på et system som har blitt endret eller modifisert, kan det hende at systemet ikke fungerer riktig, eller at det ikke kan installere de offisielle oppdateringsdataene. Hvilken som helst av disse handlingene kan gjøre systemets garanti ugyldig og påvirke mulighetene dine til å få garantiberettiget service og reparasjoner fra Sony Computer Entertainment.
 • Ikke installer systemprogramvaren rett før eller rett etter et strømavbrudd.
 • Ikke slå av systemet under installeringen. Hvis installeringen avbrytes, kan det hende at systemet blir skadet.
 • Det kan hende at enkelte program eller noe innhold ikke kan brukes uten å oppdatere systemprogramvaren først.
Systemprogramvare
 
Ved å bruke eller åpne systemprogramvaren godtar du å følge alle vilkårene i denne Avtalen. For å få en utskriftsklar og oppdatert versjon av denne Avtalen kan du gå til http://www.scei.co.jp/ps4-eula/.
 
Sony Computer Entertainment kan, etter eget skjønn, endre vilkårene i denne Avtalen når som helst, inkludert vilkårene i dokumentasjonen eller brukerhåndboken til PS4-systemet eller på http://www.scei.co.jp/ps4-license/index.html.
 
Følg med på dette nettstedet fra tid til annen for endringer av denne Avtalen.
 
 

Alternativer

Slik oppdaterer du

Du kan oppdatere systemprogramvaren til PS4-systemet ved å bruke metodene nedenfor.

 • Oppdatering ved hjelp av Internett

  Bruk PS4-systemets nettverksoppdateringsfunksjon til å oppdatere systemet.

  Følgende ting trengs for å utføre oppdateringen:

  • PS4-system
  • Internett-tilkobling (kablet eller trådløs)

  Før du bruker nettverksoppdateringsfunksjonen, må du konfigurere PS4-systemets nettverksinnstillinger. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i brukerhåndboken til PS4-systemet.

  På funksjonsskjermbildet velger du (Innstillinger) > [Systemprogramvareoppdatering]. Systemet sjekker automatisk via Internett om du har den nyeste versjonen til systemprogramvaren. Hvis det finnes en oppdateringsfil til en nyere versjon, blir denne lastet ned til systemet. Når nedlastingen er fullført, vises en melding øverst i venstre hjørnet på skjermen. På funksjonsskjermbildet velger du (Varslinger) > [Nedlastinger], og deretter følger du skjermbildene for å utføre installeringen.

 • Oppdatering ved hjelp av en plate

  Bruk en oppdateringsfil på en spillplate til å oppdatere systemet.

  Følgende ting trengs for å utføre oppdateringen:

  • PS4-system
  • En plate som inneholder en oppdateringsfil

  Når du spiller en plate som inneholder en nyere versjon av systemprogramvaren, vises et skjermbilde som veileder deg gjennom oppdateringsprosessen. Følg skjermbildene for å fullføre oppdateringen.

 • Oppdatering ved hjelp av en datamaskin

  Denne oppdateringsmetoden kan brukes hvis PS4-systemet ikke er koblet til Internett. Last ned oppdateringsfilen til datamaskinen, og lagre den deretter på en USB-lagringsenhet. Kopier den lagrede filen til systemlagringen på PS4-systemet for å oppdatere systemet.

  For den standard oppdateringsprosedyren kan du følge trinnene nedenfor. Gå hit for å se prosedyren for å initialisere PS4-systemet og utføre en ny installering av systemprogramvaren, for eksempel når du bytter ut harddisken.

  Følgende ting trengs for å utføre oppdateringen:

  • PS4-system
  • Datamaskin koblet til Internett
  • USB-lagringsenhet, som en USB-flashstasjon

      *Det må være ca. 320MB med ledig plass.

  1. På USB-lagringsenheten oppretter du mapper for å lagre oppdateringsfilen.

   Med en datamaskin oppretter du en mappe som heter PS4. Inni den mappen oppretter du enda en mappe som heter UPDATE.

  2. Last ned oppdateringsfilen, og lagre den i UPDATE-mappen du opprettet under trinn 1.

   Lagre filen med filnavnet PS4UPDATE.PUP.

   [LAST NED NÅ] Klikk for å starte nedlastingen.

  3. Flytt hele PS4-mappen til roten på USB-lagringsenheten.

   Koble USB-lagringsenheten til PS4-systemet, og velg deretter (Innstillinger) > [Systemprogramvareoppdatering] fra funksjonsskjermbildet.

   Følg skjermbildene for å fullføre oppdateringen.

   Hvis PS4-systemet ikke kjenner igjen oppdateringsfilen, må du kontrollere at mappenavn og filnavn er riktige. Angi mappenavnene og filnavnet i enkelt-byte-tegn med store bokstaver.
 • Utføre en ny installering av systemprogramvaren

  Denne prosedyren benyttes for å initialisere PS4-systemet og utføre en ny installering av systemprogramvaren, for eksempel når du bytter ut harddisken.

  Vær forsiktig når du bruker en oppdateringsfil til å installere på nytt. Alle brukere og all data blir slettet.

  Følgende ting trengs for å utføre oppdateringen:

  • PS4-system
  • Datamaskin koblet til Internett
  • USB-lagringsenhet, som en USB-flashstasjon

      *Det må være ca. 900 MB med ledig plass.

  1. På USB-lagringsenheten oppretter du mapper for å lagre oppdateringsfilen.

   Med en datamaskin oppretter du en mappe som heter PS4. Inni den mappen oppretter du enda en mappe som heter UPDATE.

  2. Last ned oppdateringsfilen, og lagre den i UPDATE-mappen du opprettet under trinn 1.

   Lagre filen med filnavnet PS4UPDATE.PUP.

   [LAST NED NÅ] Klikk for å starte nedlastingen.

  3. Slå av strømmen til PS4-systemet.

   Kontroller at av/på-indikatoren ikke lyser. Hvis av/på-indikatoren lyser oransje, holder du inne av/på-knappen på PS4-systemet i minst sju sekunder (til systemet piper for andre gang).

  4. Koble USB-lagringsenheten som oppdateringsfilen er lagret på, til PS4-systemet, og hold deretter av/på-knappen inne i minst sju sekunder. PS4-systemet starter opp i sikkerhetsmodus.

  5. Velg [Initialiser PS4 (installer systemprogramvare på nytt)].

   Følg skjermbildene for å fullføre oppdateringen.

   Hvis PS4-systemet ikke kjenner igjen oppdateringsfilen, må du kontrollere at mappenavn og filnavn er riktige. Angi mappenavnene og filnavnet i enkelt-byte-tegn med store bokstaver.