Updated 13. februar 2020

Oppdatere PS4-systemprogramvaren ved hjelp av Sikkerhetsmodus

Hvis PS4-systemet har vært frakoblet i en lengre periode, eller en systemprogramvareoppdatering har mislyktes, må du kanskje oppdatere PS4-fastvaren manuelt.

Tilkoblingsproblemer under en oppdatering eller utdaterte versjoner av systemprogramvaren kan kreve en manuell oppdatering av PS4-systemet før det kan startes igjen. Trinnene på denne siden vil også være nyttige for spillere uten umiddelbar tilgang til Wi-Fi.

 • Hvordan få tilgang til Sikkerhetsmodus

  1. Slå av PS4-systemet ved å trykke på power-knappen på frontpanelet. Power-indikatoren blinker noen sekunder før systemet slår seg av.
  2. Når PS4-systemet er avslått, trykker du på og holder nede power-knappen. Slipp den etter at du har hørt to pip: ett pip høres når du først trykker på knappen, og ett til høres etter sju sekunder.
  3. Koble til DUALSHOCK 4 med USB-kabelen, og trykk på PS-knappen på kontrolleren.
 
 

Jeg har tilgang til PSN. Hvordan oppdaterer jeg PS4-systemprogramvaren?

Hvis du har tilgang til PS4-hjemskjermen, men systemprogramvareoppdateringen mislyktes, går du til [Varslinger] og sletter eksisterende oppdateringsfiler ved å trykke på Options-knappen > [Slett]. Deretter går du til [Innstillinger] > [Systemprogramvareoppdatering] og følger instruksjonene på skjermen.

Hvis du er koblet til PSN, men ikke kommer deg til hjemskjermen, kan du starte PS4-systemet i Sikkerhetsmodus og velge Sikkerhetsmodus alternativ 3 for å oppdatere systemprogramvaren. Hvis mulig kobler du PS4-systemet til ruteren med en Ethernet-kabel for å sikre at tilkoblingen ikke forstyrres.

Hvis disse trinnene mislykkes, følger du instruksjonene nedenfor.

Hvordan oppdaterer jeg PS4-systemprogramvaren manuelt ved hjelp av Sikkerhetsmodus?

 • Krav til manuell oppdatering

  • DS4-kontroller og USB-kabel
  • PC eller Mac koblet til Internett
  • FAT32 USB-lagringsenhet, som en USB-flash-stasjon – det må være ca. 460 MB ledig plass.
 1. Med en PC eller Mac oppretter du en mappe på FAT32 USB-enheten som heter PS4. Inni den mappen oppretter du enda en mappe som heter UPDATE.
 2. Last ned oppdateringsfilen og lagre den i UPDATE-mappen. Lagre filen med filnavnet PS4UPDATE.PUP.
 1. Sørg for at PS4-mappen ligger i roten til USB-lagringsenheten, og at den ikke ligger i en annen mappe: USB (D:) > PS4 > UPDATE.
 2. Koble en DS4-kontroller (ved hjelp av en USB-kabel) og USB-stasjonen til PS4-systemet.
 3. Start PS4-systemet i Sikkerhetsmodus: trykk på og hold nede power-knappen, og slipp den etter det andre pipet.
 4. Velg Sikkerhetsmodus alternativ 3 Oppdater systemprogramvare.
 5. Velg [Oppdater fra USB-lagringsenhet] > [OK].

Hvis PS4-systemet ikke kjenner igjen oppdateringsfilen, må du kontrollere at mappenavn og filnavn er riktige. Angi mappenavnene og filnavnet i enkelt-byte-tegn med store bokstaver.

Hvis denne prosessen mislykkes, kan det hende du må initialisere PS4-systemet. Se veiledningen nedenfor.

 
 

Hva gjør jeg hvis den manuelle systemprogramvareoppdateringen mislykkes?

Hvis PS4-systemet ikke kjenner igjen oppdateringsfilen, må du kontrollere at mappenavn og filnavn er riktige. Angi mappenavnene og filnavnet i enkelt-byte-tegn med store bokstaver.

Hvis denne prosessen mislykkes, kan det hende du må initialisere PS4-systemet. Denne prosessen er den samme som en tilbakestilling til fabrikkinnstillinger og tilbakestiller systemet til de opprinnelige innstillingene – hvis mulig kan du sikkerhetskopiere systemdata ved hjelp av veiledningen nedenfor.