Hjelp for PlayStation Hjelp og støtte for PlayStation

 
 
 
 

Systemprogramvare til PS4

Få siste oppdatering

Finn ut hvordan du oppdaterer PS4 med den nyeste systemprogramvaren, og få en fullstendig liste over endringer og funksjoner.

Dersom du opplever problemer når du oppdaterer din PS4, prøv å installere oppdateringen ved å bruke Sikkerhetsmodus alternativ 3. Hvis du fortsatt har problemer, vær vennlig å følg stegene til "gjennomfør en ny installasjon av system software" nedenfor.

Se om dette hjelper ...

Systemprogramvare til PS4

 • Oppdatering ved hjelp av Internett

  Bruk PS4-systemets nettverksoppdateringsfunksjon til å oppdatere systemet.

  Følgende ting trengs for å utføre oppdateringen:

  • PS4-system
  • Internett-tilkobling (kablet eller trådløs)

  Før du bruker nettverksoppdateringsfunksjonen, må du konfigurere PS4-systemets nettverksinnstillinger. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i brukerhåndboken til PS4-systemet.

  På funksjonsskjermbildet velger du (Innstillinger) > [Systemprogramvareoppdatering]. Systemet sjekker automatisk via Internett om du har den nyeste versjonen til systemprogramvaren. Hvis det finnes en oppdateringsfil til en nyere versjon, blir denne lastet ned til systemet. Når nedlastingen er fullført, vises en melding øverst i venstre hjørnet på skjermen. På funksjonsskjermbildet velger du (Varslinger) > [Nedlastinger], og deretter følger du skjermbildene for å utføre installeringen.

 • Oppdatering ved hjelp av en plate

  Bruk en oppdateringsfil på en spillplate til å oppdatere systemet.

  Følgende ting trengs for å utføre oppdateringen:

  • PS4-system
  • En plate som inneholder en oppdateringsfil

  Når du spiller en plate som inneholder en nyere versjon av systemprogramvaren, vises et skjermbilde som veileder deg gjennom oppdateringsprosessen. Følg skjermbildene for å fullføre oppdateringen.

 • Oppdatering ved hjelp av en datamaskin

  Denne oppdateringsmetoden kan brukes hvis PS4-systemet ikke er koblet til Internett. Last ned oppdateringsfilen til datamaskinen, og lagre den deretter på en USB-lagringsenhet. Kopier den lagrede filen til systemlagringen på PS4-systemet for å oppdatere systemet.

  For den standard oppdateringsprosedyren kan du følge trinnene nedenfor. Gå hit for å se prosedyren for å initialisere PS4-systemet og utføre en ny installering av systemprogramvaren, for eksempel når du bytter ut harddisken.

  Følgende ting trengs for å utføre oppdateringen:

  • PS4-system
  • Datamaskin koblet til Internett
  • USB-lagringsenhet, som en USB-flashstasjon

      *Det må være ca. 460MB med ledig plass.

  1. På USB-lagringsenheten oppretter du mapper for å lagre oppdateringsfilen.

   Med en datamaskin oppretter du en mappe som heter PS4. Inni den mappen oppretter du enda en mappe som heter UPDATE.

  2. Last ned oppdateringsfilen, og lagre den i UPDATE-mappen du opprettet under trinn 1.

   Lagre filen med filnavnet PS4UPDATE.PUP.

   [LAST NED NÅ] Klikk for å starte nedlastingen.

  3. Flytt hele PS4-mappen til roten på USB-lagringsenheten.

   Koble USB-lagringsenheten til PS4-systemet, og velg deretter (Innstillinger) > [Systemprogramvareoppdatering] fra funksjonsskjermbildet.

   Følg skjermbildene for å fullføre oppdateringen.

   Hvis PS4-systemet ikke kjenner igjen oppdateringsfilen, må du kontrollere at mappenavn og filnavn er riktige. Angi mappenavnene og filnavnet i enkelt-byte-tegn med store bokstaver.
 • Utføre en ny installering av systemprogramvaren

  Denne prosedyren benyttes for å initialisere PS4-systemet og utføre en ny installering av systemprogramvaren, for eksempel når du bytter ut harddisken.

  Vær forsiktig når du bruker en oppdateringsfil til å installere på nytt. Alle brukere og all data blir slettet.

  Følgende ting trengs for å utføre oppdateringen:

  • PS4-system
  • Datamaskin koblet til Internett
  • USB-lagringsenhet, som en USB-flashstasjon

      *Det må være ca. 1.1 GB med ledig plass.

  1. På USB-lagringsenheten oppretter du mapper for å lagre oppdateringsfilen.

   Med en datamaskin oppretter du en mappe som heter PS4. Inni den mappen oppretter du enda en mappe som heter UPDATE.

  2. Last ned oppdateringsfilen, og lagre den i UPDATE-mappen du opprettet under trinn 1.

   Lagre filen med filnavnet PS4UPDATE.PUP.

   [LAST NED NÅ] Klikk for å starte nedlastingen.

  3. Slå av strømmen til PS4-systemet.

   Kontroller at av/på-indikatoren ikke lyser. Hvis av/på-indikatoren lyser oransje, holder du inne av/på-knappen på PS4-systemet i minst sju sekunder (til systemet piper for andre gang).

  4. Koble USB-lagringsenheten som oppdateringsfilen er lagret på, til PS4-systemet, og hold deretter av/på-knappen inne i minst sju sekunder. PS4-systemet starter opp i sikkerhetsmodus.

  5. Velg [Initialiser PS4 (installer systemprogramvare på nytt)].

   Følg skjermbildene for å fullføre oppdateringen.

   Hvis PS4-systemet ikke kjenner igjen oppdateringsfilen, må du kontrollere at mappenavn og filnavn er riktige. Angi mappenavnene og filnavnet i enkelt-byte-tegn med store bokstaver.

Vis hele artikkelen

Trenger du å komme i kontakt med oss?