Updated 8. mars 2019

PS4: Oppgradere harddiskstasjonen

Denne artikkelen forklarer hvordan du oppgraderer harddisken (HDD) til PlayStation 4-systemet.

 
 

Før du begynner, trenger du

 • en lang stjernetrekker
 • modellnummeret til PS4. Du finner dette her:

Velg riktig PS4-modellserie for å se instruksjoner:

CUH-7000-serien (PS4 Pro-system)

 1. Sikkerhetskopiere lagret data

Du kan kopiere lagret data på PlayStation 4-systemet til en USB-lagringsenhet. Du kan også kopiere lagrede spill til nettskyen hvis du er PlayStation Plus-abonnent.

 • Koble en USB-lagringsenhet til systemet.
 • Velg (Innstillinger) fra funksjonsskjermen.
 • Velg [Administrasjon av lagrede data for program] > [Lagrede data i systemlagring] > [Kopier til USB-lagringsenhet].
 • Velg tittel.
 • Trykk på knappen  for å merke av for lagret data som du ønsker å kopiere, og velg deretter [Kopier].

Hvis du vil sikkerhetskopiere lagret data, må du oppdatere systemprogramvaren og være pålogget PSN.

 1. Sett systemet opp ned på et flatt underlag, og ta av portdekselet for harddisken. Ta det av fra høyre side først.

Det kan hende det er et klistremerke foran portdekselet for harddisken. Du kan trygt fjerne dette, og det vil ikke påvirke garantien.

 1. Fjern skruen (1) og trekk ut monteringsbraketten til harddisken (2) for å fjerne den.
 1. Fjern de fire skruene fra monteringsbraketten til harddisken.
 1. Fjern harddisken fra monteringsbraketten, og sett inn en ny harddisk.
 2. Fest skruene igjen. Vær forsiktig så du ikke strammer dem for mye.
 3. Sett inn monteringsbraketten for harddisken igjen. Se bildet ovenfor for å sørge for at du setter den inn på riktig måte.
 4. Fest skruen igjen.
 1. Fest portdekselet for harddisken igjen.
 1. Installere systemprogramvaren

Etter at harddisken er byttet ut, må systemprogramvaren installeres på nytt. Ved hjelp av en datamaskin lagrer du en systemprogramvareoppdateringsfil for ny installering på en USB-lagringsenhet. (Du må ha 1 GB ledig lagringsplass)

 1. Kopiere sikkerhetskopierte data til PlayStation 4-systemet

Du kan kopiere lagret data fra en USB-lagringsenhet til PlayStation 4-systemet ved å utføre følgende trinn.

 • Koble en USB-lagringsenhet til systemet.
 • Velg (Innstillinger) fra funksjonsskjermen.
 • Velg [Administrasjon av lagrede data for program > [Lagrede data på USB-lagringsenhet] > [Kopier til systemlagring].
 • Velg tittel.
 • Trykk på knappen  for å merke av for lagret data som du ønsker å kopiere, og velg deretter [Kopier].

Du må være logget på med den samme kontoen som du brukte da du først kopierte de lagrede dataene.

Hvis du sikkerhetskopierte de lagrede spillene dine til nettskyen ved hjelp av PlayStation Plus, kan du trygt gjenopprette dem nå.

CUH-2015-serien

 1. Sikkerhetskopiere lagret data

Du kan kopiere lagret data på PlayStation 4-systemet til en USB-lagringsenhet. Du kan også kopiere lagrede spill til nettskyen hvis du er PlayStation Plus-abonnent.

 • Koble en USB-lagringsenhet til systemet.
 • Velg (Innstillinger) fra funksjonsskjermen.
 • Velg [Administrasjon av lagrede data for program] > [Lagrede data i systemlagring] > [Kopier til USB-lagringsenhet].
 • Velg tittel.
 • Trykk på knappen  for å merke av for lagret data som du ønsker å kopiere, og velg deretter [Kopier].

Hvis du vil sikkerhetskopiere lagret data, må du oppdatere systemprogramvaren og være pålogget PSN.

 1. Skyv portdekselet for harddisken i pilens retning for å ta den ut.
 1. Fjern harddisken.
 • Ta ut skruen.
 • Trekk i harddisken med monteringsbraketten for å fjerne den.
 1. Ta ut skruene med en stjernetrekker (fire steder). Ikke fjern gummiinnleggene fra skruehullene.
 1. Fjern harddisken fra monteringsbraketten.
 1. Sett den nye harddisken inn i monteringsbraketten, og fest den med skruene. Ikke stram skruene for hardt.
 2. Fest harddisken til systemet med skruen. Sett harddisken inn i harddisk-porten.

Hvis du mister portdekselet til harddisken, skruer, monteringsbraketten eller andre deler, må du ta kontakt med teknisk kundestøtte for å få hjelp.

 1. Installere systemprogramvaren

Etter at harddisken er byttet ut, må systemprogramvaren installeres på nytt. Ved hjelp av en datamaskin lagrer du en systemprogramvareoppdateringsfil for ny installering på en USB-lagringsenhet. (Du må ha 1 GB ledig lagringsplass)

 1. Kopiere sikkerhetskopierte data til PlayStation 4-systemet

Du kan kopiere lagret data fra en USB-lagringsenhet til PlayStation 4-systemet ved å utføre følgende trinn.

 • Koble en USB-lagringsenhet til systemet.
 • Velg (Innstillinger) fra funksjonsskjermen.
 • Velg [Administrasjon av lagrede data for program > [Lagrede data på USB-lagringsenhet] > [Kopier til systemlagring].
 • Velg tittel.
 • Trykk på knappen  for å merke av for lagret data som du ønsker å kopiere, og velg deretter [Kopier].

Du må være logget på med den samme kontoen som du brukte da du først kopierte de lagrede dataene.

Hvis du sikkerhetskopierte de lagrede spillene dine til nettskyen ved hjelp av PlayStation Plus, kan du trygt gjenopprette dem nå.

CUH-1200-serien

 1. Sikkerhetskopiere lagret data

Du kan kopiere lagret data på PlayStation 4-systemet til en USB-lagringsenhet. Du kan også kopiere lagrede spill til nettskyen hvis du er PlayStation Plus-abonnent.

 • Koble en USB-lagringsenhet til systemet.
 • Velg (Innstillinger) fra funksjonsskjermen.
 • Velg [Administrasjon av lagrede data for program] > [Lagrede data i systemlagring] > [Kopier til USB-lagringsenhet].
 • Velg tittel.
 • Trykk på knappen  for å merke av for lagret data som du ønsker å kopiere, og velg deretter [Kopier].

Hvis du vil sikkerhetskopiere lagret data, må du oppdatere systemprogramvaren og være pålogget PSN.

 1. Slå av PlayStation 4-systemet.
 2. Koble fra strømkabelen, HDMI-kabelen og andre kabler bak på PlayStation 4-systemet.
 3. Plasser PlayStation 4-systemet på et rent, flatt underlag foran deg slik at fremsiden av systemet står til venstre. (PlayStation-logoen på toppen av PlayStation 4-systemet skal være på høyre side).
 4. Legg håndflatene på systemets topp-panel og la fingrene hvile mot den borterste enden av systemet.
 5. Med moderat og jevnt trykk med håndflatene bruker du fingrene til å skyve topp-panelet fra deg. Du hører et klikk, og panelet flytter seg ca. 7 mm. Løft panelet av, først fra venstre side.
 1. Når du har fjernet topp-panelet, ser du en skrue med PlayStation-symbolet. Fjern denne ved å skru skruen mot klokken for å ta ut harddiskstasjonen.
 2. Trekk harddiskstasjonen mot fronten av systemet for å ta den ut.
 1. Med en stjernetrekker fjerner du de fire skruene som holder harddiskstasjonen i holderen.
 1. Sett den nye harddiskstasjonen inn i holderen, og fest de fire skruene på nytt.
 2. Sett holderen inn i PlayStation 4-dekselet, og fest skruen på nytt.
 3. Sett topp-panelet på plass igjen. Plasser det over den ubeskyttede delen av PlayStation 4-systemet, ca. 7 mm unna kanten. Skyv panelet mot kanten til det klikker på plass.
 1. Koble til HDMI-kabelen, strømkabelen og andre kabler som ble frakoblet i første trinn.
 2. Slå på PlayStation 4-systemet for å sikre at alt fungerer som det skal.
 1. Installere systemprogramvaren

Etter at harddisken er byttet ut, må systemprogramvaren installeres på nytt. Ved hjelp av en datamaskin lagrer du en systemprogramvareoppdateringsfil for ny installering på en USB-lagringsenhet. (Du må ha 1 GB ledig lagringsplass)

 1. Kopiere sikkerhetskopierte data til PlayStation 4-systemet

Du kan kopiere lagret data fra en USB-lagringsenhet til PlayStation 4-systemet ved å utføre følgende trinn.

 • Koble en USB-lagringsenhet til systemet.
 • Velg (Innstillinger) fra funksjonsskjermen.
 • Velg [Administrasjon av lagrede data for program > [Lagrede data på USB-lagringsenhet] > [Kopier til systemlagring].
 • Velg tittel.
 • Trykk på knappen  for å merke av for lagret data som du ønsker å kopiere, og velg deretter [Kopier].

Du må være logget på med den samme kontoen som du brukte da du først kopierte de lagrede dataene.

Hvis du sikkerhetskopierte de lagrede spillene dine til nettskyen ved hjelp av PlayStation Plus, kan du trygt gjenopprette dem nå.

CUH-1000 & CUH-1110-serien

 1. Sikkerhetskopiere lagret data

Du kan kopiere lagret data på PlayStation 4-systemet til en USB-lagringsenhet. Du kan også kopiere lagrede spill til nettskyen hvis du er PlayStation Plus-abonnent.

 • Koble en USB-lagringsenhet til systemet.
 • Velg (Innstillinger) fra funksjonsskjermen.
 • Velg [Administrasjon av lagrede data for program] > [Lagrede data i systemlagring] > [Kopier til USB-lagringsenhet].
 • Velg tittel.
 • Trykk på knappen  for å merke av for lagret data som du ønsker å kopiere, og velg deretter [Kopier].

Hvis du vil sikkerhetskopiere lagret data, må du oppdatere systemprogramvaren og være pålogget PSN.

 1. Sørg for at PlayStation 4-systemet er helt avslått. Når power-indikatoren er av, er systemet helt avslått. Hvis power-indikatoren lyser oransje, er systemet i hvilemodus. Avslutt hvilemodus.
 2. Koble fra strømledningen, og koble deretter de andre kablene fra systemet.
 3. Av sikkerhetsgrunner må du koble strømledningen fra stikkontakten og deretter koble fra de andre kablene.
 4. Skyv portdekselet for harddisken i pilens retning for å ta den ut.
 1. Ta ut harddisken.
 • Ta ut skruen.
 • Trekk harddisken mot fronten av systemet for å ta den ut.
 1. Ta ut skruene med en stjernetrekker (fire steder).

Ikke fjern gummiinnleggene fra skruehullene.

 1. Plasser den nye harddisken på monteringsbraketten til PlayStation 4-systemets harddisk, og fest den med de fire skruene (fire steder).

  Ikke trekk til skruene for hardt.

 2. Fest harddisken til systemet med skruen.

Sett harddisken inn i harddisk-porten.

Hvis du mister portdekselet til harddisken, skruer, monteringsbraketten eller andre deler, må du ta kontakt med teknisk kundestøtte for å få hjelp.

 1. Installere systemprogramvaren

Etter at harddisken er byttet ut, må systemprogramvaren installeres på nytt. Ved hjelp av en datamaskin lagrer du en systemprogramvareoppdateringsfil for ny installering på en USB-lagringsenhet. (Du må ha 1 GB ledig lagringsplass)

 1. Kopiere sikkerhetskopierte data til PlayStation 4-systemet

Du kan kopiere lagret data fra en USB-lagringsenhet til PlayStation 4-systemet ved å utføre følgende trinn.

 • Koble en USB-lagringsenhet til systemet.
 • Velg (Innstillinger) fra funksjonsskjermen.
 • Velg [Administrasjon av lagrede data for program > [Lagrede data på USB-lagringsenhet] > [Kopier til systemlagring].
 • Velg tittel.
 • Trykk på knappen  for å merke av for lagret data som du ønsker å kopiere, og velg deretter [Kopier].

Du må være logget på med den samme kontoen som du brukte da du først kopierte de lagrede dataene.

Hvis du sikkerhetskopierte de lagrede spillene dine til nettskyen ved hjelp av PlayStation Plus, kan du trygt gjenopprette dem nå.