Updated 12. april 2017

PS VR: Bildeproblemer

Slik løser du problemer med bildekvaliteten.

 
 

Det er viktig å sørge for at bildekvaliteten er optimalisert for å få mest mulig ut av PlayStation VR (PS VR). Når du gjør deg klar til å spille, er det noen ting du bør sjekke for å sørge for at du får best mulig kvalitet.

Sørg for følgende:

 • Juster det alltid for hver nye spilløkt eller spiller for å sørge for at bildet er så klart som mulig, og at hodesettet er komfortabelt å ha på seg.
 • Sørg for at linsene er rene ved hjelp av den medfølgende mikrofiberkluten før du begynner en ny spilløkt eller bytter spiller.
 • Hvis du under spillingen merker at bildet er uklart, kan du holde nede PS-knappen på DualShock 4-kontrolleren for å åpne Hurtigmeny og sette spillingen på pause. Velg [Juster PlayStation VR] > [Juster plasseringen av VR-hodesettet], og flytt hodesettet til bildet blir klart.

Ikke

 • bruk noen andre kluter enn den som følger med hodesettet til å rengjøre linsene, siden det kan ripe dem opp
 • bruk noen form for væske på linsene – kun tørre kluter

Hvis du har et spesifikt problem, kan du velge problemet fra denne listen for å få mer hjelp:

VR-hodesettskjerm – HDMI-ikonet er krysset ut

 1. Koble fra HDMI-kabelen mellom PS4 og prosessorenheten på baksiden av prosessorenheten.
 2. Koble HDMI-kabelen direkte til TV-en, og velg den riktige kanalen.
 3. Nå skal du kunne se PS4-skjermbildet på TV-en. Oppdater PS4-systemprogramvaren og PS VR-fastvaren.
 4. Koble PS4 HDMI-kabelen direkte til prosessorenheten til PS VR, og prøv på nytt.

Visning av VR-hodesett – uklart bilde eller forstyrrelser

 1. Koble VR-hodesettet fra tilkoblingskabelen for VR-hodesettet, og koble det til igjen.
 2. Prøv å droppe tilkoblingskabelen for VR-hodesettet og koble hodesettet direkte til prosessorenheten. Hvis dette løser problemet, kan det være et problem med tilkoblingskabelen for VR-hodesettet. Hjelp og støtte til dine PlayStation-produkter.
 3. Hvis du bruker det for første gang, må du sørge for å fjerne skjermbeskytterne.
 4. Det kan hende at kantene på skjermen er litt uklare for å etterligne sidesyn. Beveg på hodet for å se disse områdene tydeligere.
 5. Er hodesettet og prosessorenheten ordentlig tilkoblet? Se i hurtigstartveiledningen for å få mer informasjon.
 6. Bruk den medfølgende mikrofiberkluten til å rengjøre linsene til PS VR-hodesettet.
 7. Konfigurer hodesettet på nytt. Hold nede PS-knappen for å få frem Hurtigmeny, og velg [Juster PlayStation VR] > [Juster plasseringen av VR-hodesettet]. Flytt på hodesettet til bildet blir klart.
 8. Sørg for at PlayStation Camera er riktig konfigurert. Gå til [Innstillinger] > [Enheter] > [PlayStation VR] > [Juster PlayStation Camera].
 9. Tørk bort det som er av støv eller annen skitt på kontaktene med en myk, ren og tørr klut.
 10. Hvis du fremdeles har problemer etter å ha kontrollert dette, kan det hende du må sende PS VR-hodesettet til oss. Du finner ut hvordan du gjør dette, her.

Visning av VR-hodesett – ikke noe bilde

 1. Koble VR-hodesettet fra tilkoblingskabelen for VR-hodesettet, og koble det til igjen.
 2. Prøv å droppe tilkoblingskabelen for VR-hodesettet og koble hodesettet direkte til prosessorenheten. Hvis dette løser problemet, kan det være et problem med tilkoblingskabelen for VR-hodesettet. Hjelp og støtte til dine PlayStation-produkter.
 3. Hvis VR-hodesettet slås av to sekunder etter at du har slått det på, må du se om TV-skjermen viser en melding om at hodesettet er avslått. Hvis du ser denne meldingen, kan det være noe feil med tilkoblingskabelen for VR-hodesettet. Hjelp og støtte til dine PlayStation-produkter.
 4. Sørg for at TV-skjermen er koblet til riktig inngang, og at du kan se hovedmenyen på PS4.
 5. Er hodesettet og prosessorenheten ordentlig tilkoblet? Se i hurtigstartveiledningen for å få mer informasjon.
 6. Alt av lyd og bilde går gjennom prosessorenheten, så sørg for at den er slått på (indikatorlyset skal lyse hvitt).
 7. Sørg for at det ikke er støv eller annen skitt på kontaktene.
 8. Hvis du fremdeles har problemer etter å ha kontrollert dette, kan det hende du må sende PS VR-hodesettet til oss. Du finner ut hvordan du gjør dette, her.

Visning av VR-hodesett – litte/middels/stort bilde

 1. Endre skjermstørrelse. Hold nede PS-knappen for å åpne Hurtigmeny, og velg [Juster PlayStation VR] > [Skjermstørrelse].
 2. Konfigurer hodesettet på nytt. Hold nede PS-knappen for å åpne Hurtigmeny, og velg [PlayStation VR] > [Juster plasseringen av VR-hodesettet].

Visning av VR-hodesettet – konstant lyse eller mørke piksler

Svarte (mørke) piksler og konstant opplyste piksler kan vises på enkelte områder på skjermen. Slike punkter er vanlige på skjermer og er ikke et tegn på at noe er galt med systemet.

Skjermer er laget med svært presis teknologi. Men et svært lite antall mørke piksler eller konstant opplyste piksler kan forekomme, og uregelmessigheter angående farge eller lysstyrke kan være synlig på alle skjermer.

TV-skjerm – ikke noe bilde

 1. Kontroller at TV-skjermen står på riktig inngang.
 2. Er prosessorenheten ordentlig tilkoblet? Se i hurtigstartveiledningen for å få mer informasjon.
 3. Alt av lyd og bilde går gjennom prosessorenheten, så sørg for at den er slått på – (indikatorlyset på prosessorenheten skal lyse hvitt og ikke blinke).
 4. Hvis du fremdeles har problemer etter å ha kontrollert dette, kan det hende du må sende PS VR-hodesettet til oss. Du finner de neste trinnene for dette, her.

TV-skjerm – svarte områder

PS VR-spill vises med sideforhold 4:3 og vises i det forholdet på TV-en. Hvis du vil fjerne de vertikale svarte områdene, kan du bruke zoomefunksjonen på TV-ens meny for sideforhold, men merk deg at dette vil føre til at noe av bildet forsvinner oppe og nede. Hvis du endrer TV-bildet, vil ikke det påvirke det som PS VR-brukeren kan se.