Updated 12. april 2017

PS VR: Hodesettet svarer ikke

Løse hodesettproblemer.

 
 

For å få mer hjelp må du velge det problemet du har.

Ingen lys lyser før spillingen har startet

Det er vanlig at kun de to lysene på baksiden lyser mens du spiller et ikke-VR-spill eller ser på en video med VR-hodesettet, fordi frontlysene ikke trenger å spores i ikke-VR-modus. Frontlysene begynner å lyse når du starter VR-modus.

Hvis du er i VR-modus og ingen av lysene lyser, må du kontrollere følgende:

 1. Dette forårsakes vanligvis av at hodesettet ikke får strøm, så sørg for at alle kabler er ordentlig tilkoblet, og at hodesettet og prosessorenheten er slått på via den innebygde fjernkontrollen.
 2. Koble VR-hodesettet fra tilkoblingskabelen for VR-hodesettet, og koble det til igjen.
 3. Prøv den andre USB-porten på PS4-systemet.
 4. Prøv å droppe tilkoblingskabelen for VR-hodesettet og koble hodesettet direkte til prosessorenheten. Hvis dette løser problemet, kan det være et problem med tilkoblingskabelen for VR-hodesettet.
 5. Hvis du fremdeles har problemer etter å ha kontrollert dette, kan det hende du må sende PS VR-hodesettet til oss. Du finner ut hvordan du gjør dette, her.

Ingen lys lyser etter at spillingen har startet

Hvis hodesettet slår seg av under spilling, kan det hende at hodesettet blir for varmt. Prøv å slå av PS4-systemet, prosessorenheten og VR-hodesettet, og prøv igjen etter 30 minutter.

Hvis VR-hodesettet slås av ofte, kan det hende du må sende PS VR til oss. Du finner ut hvordan du gjør dette, her.

Visning av VR-hodesett – ikke noe bilde

 1. Koble VR-hodesettet fra tilkoblingskabelen for VR-hodesettet, og koble det til igjen.
 2. Prøv å droppe tilkoblingskabelen for VR-hodesettet og koble hodesettet direkte til prosessorenheten. Hvis dette løser problemet, kan det være et problem med tilkoblingskabelen for VR-hodesettet. Hjelp og støtte til dine PlayStation-produkter.
 3. Hvis VR-hodesettet slås av to sekunder etter at du har slått det på, må du se om TV-skjermen viser en melding om at hodesettet er avslått. Hvis du ser denne meldingen, kan det være noe feil med tilkoblingskabelen for VR-hodesettet. Hjelp og støtte til dine PlayStation-produkter.
 4. Kontroller at TV-skjermen står på riktig inngang.
 5. Er PS VR riktig tilkoblet? Se i hurtigstartveiledningen for å få mer informasjon.
 6. Alt av lyd og bilde går gjennom prosessorenheten, så sørg for at den er slått på (indikatorlyset til prosessorenheten lyser hvitt).
 7. PS VR støtter ikke HDMI-overganger. Koble PS VR direkte til inngangene.
 8. Tørk bort det som er av støv eller annen skitt fra kontaktene med en tørr og ren mikrofiberklut.
 9. Slå av prosessorenheten ved å holde nede av/på-knappen på den innebygde mikrofonen til VR-hodesettet i sju sekunder. Deretter slår du det på igjen.
 10. Hvis du fremdeles har problemer etter å ha kontrollert dette, kan det hende du må sende PS VR-hodesettet til oss. Du finner ut hvordan du gjør dette, her.

Hodesettlysene er på, men spores ikke som de skal

 1. Hvis du er i Filmmodus, er det bare lysene på baksiden som lyser. Start et VR-spill for å slå på alle lysene.
 2. Hold nede PS-knappen på kontrolleren lenge for å åpne hurtigmenyen, og velg [Juster PlayStation VR] > [Bekreft plasseringen din] for å kalibrere hodesettet på nytt.
 3. Hvis dette ikke hjelper, kan du se om du finner en løsning i artikkelen vår om sporingsproblemer.

Bildet er ikke klart

Se om du finner en løsning i artikkelen vår om bildeproblemer.