Updated 3. februar 2017

PS VR: Fikse bildeforflytning

Dette gjør du hvis bildet har flyttet seg til en av sidene.

 
 

Hvis du merker at skjermen har forflyttet seg til en av sidene mens du spiller PS VR-kompatible spill i VR-modus, eller mens du spiller ikke-VR-spill eller ser på video via PS VR-hodesettet i filmmodus, kan du unngå eller fikse dette ved å følge disse forslagene.

Bildeforflytning i filmmodus

Hvis skjermen ikke står midt i bildet, kan du trykke på og holde inne OPTIONS-knappen på den trådløse DUALSHOCK 4-kontrolleren for å sentrere skjermen på nytt.

Hvis du vil ha mer informasjon om filmmodus, kan du se artikkelen vår om filmmodus.

Bildeforflytning i VR-modus

Hvis den trådløse DUALSHOCK 4-kontrolleren er koblet til PS4-systemet med ladekabelen, kan dette noen ganger forstyrre visningen av lyslisten på PlayStation Camera. Spill trådløst for å stoppe dette problemet.

 

  • Den anbefalte avstanden fra kameraet under spilling er ca. 1,5–2 m.

 

  • Plasser kameraet på et sted som ikke vibrerer.
  • Juster høyden, retningen og vinkelen til kameraet.
  • Spill rett foran kameraet.

Hvis problemet vedvarer, må du ta av deg VR-hodesettet og la strømmen stå på. Plasser VR-hodesettet på et sted som er stabilt, og som ikke vibrerer, i ca. 10 sekunder.