Updated 30. november 2018

Sikkerhetsmodus på PS4

Finn ut hvordan du får tilgang til Sikkerhetsmodus, et feilsøkingsverktøy som er utformet for å løse data- og visningsproblemer på PS4.

Sikkerhetsmodusen gjør at du kan starte PS4-systemet med kun de mest grunnleggende funksjonene aktive. Sikkerhetsmodus-alternativene er utformet for å hjelpe deg med å gjenoppbygge databasen til harddisken, endre oppløsningen til PS4-systemet eller tilbakestille systemet til fabrikkinnstillinger.

Enkelte alternativer i Sikkerhetsmodus kan føre til tap av data. Prøv alltid å sikkerhetskopiere data fra PS4-systemet til en ekstern harddisk, USB-lagringsenhet eller onlinelagring før du velger et alternativ fra Sikkerhetsmodus-menyen. Sikkerhetsmodusen er utformet for å løse problemer med PS4-fastvaren og skal bare brukes når det anbefales av en PlayStation-støtteartikkel eller et medlem av kundestøtteteamet til Sony.
 
 

Hvordan starter jeg PS4 i Sikkerhetsmodus?

 1. Slå av PS4-systemet ved å trykke på power-knappen på frontpanelet. Power-indikatoren blinker noen sekunder før systemet slår seg av.
 2. Når PS4-systemet er avslått, trykker du på og holder nede power-knappen. Slipp den etter at du har hørt to pip: ett pip høres når du først trykker på knappen, og ett til høres etter sju sekunder.
 3. Koble til DUALSHOCK 4 med USB-kabelen, og trykk på PS-knappen på kontrolleren.

Hvordan kan jeg oppdatere PS4-fastvaren med Sikkerhetsmodus?

Hvis PS4-systemet har vært offline i en lengre periode eller har mistet tilkoblingen til PSN under en systemprogramvareoppdatering, kan det hende du må oppdatere systemprogramvaren manuelt. En manuell oppdatering kan lastes ned direkte til PS4-systemet eller en USB-enhet. Følg veiledningen nedenfor for å få trinnvise instruksjoner.

 
 

Jeg kan ikke starte PS4-systemet i Sikkerhetsmodus

Hvis du ikke kan starte PS4-systemet i Sikkerhetsmodus ved hjelp av trinnene ovenfor, kan det hende du må slå systemet av og på igjen eller sjekke PS4-kablene. Se veiledningen nedenfor for å finne ut hva du skal gjøre før du ber om en reparasjon.

Jeg kommer meg ikke ut av Sikkerhetsmodus på PS4-systemet

Det er enkelte problemer som fører til at PS4-systemet gjentatte ganger starter i Sikkerhetsmodus for å beskytte systemet. Det å slå PS4-systemet av og på igjen eller skifte ut harddisken kan stoppe Sikkerhetsmodus-syklusen. Klikk på veiledningen nedenfor for å få detaljerte feilsøkingstrinn og en kobling til Reparer og erstatt-diagnostikkverktøyet.

Hvilke Sikkerhetsmodus-alternativer kan jeg velge mellom?

Velg et alternativ nedenfor for å finne ut hva hver funksjon gjør, og hvordan den kan være nyttig.

 
 
 • 1

  Start systemet på nytt

  Avslutter Sikkerhetsmodus og starter PS4-systemet på vanlig måte.

 • 2

  Endre oppløsning

  Endrer skjermoppløsningen til 480p når PS4 systemet startes på nytt.

  Dette alternativet kan være nyttig ved feilsøking av problemer med svarte skjermer. Når du har startet på nytt med minimum 480p, kan du gå til [Lyd og skjerm] > [Videoutdatainnstillinger] > [Oppløsning] og velge den høyest fungerende oppløsningen for skjermenheten din.

 • 3

  Oppdater systemprogramvare

  Gjør at du kan oppdatere PS4-systemprogramvaren via direkte nedlasting, USB-lagringsenhet eller disk.

  Dette er et innledende feilsøkingsalternativ som ofte brukes etter at en fastvareoppdatering har mislyktes på grunn av dårlig tilkobling eller et strømbrudd. Hvis du ikke kan koble PS4 til Internett, kan du gå til Systemprogramvare-nettstedet på en tilkoblet enhet. Last ned den nødvendige oppdateringen til en USB-lagringsenhet eller disk, og installer den på PS4-systemet ved hjelp av dette Sikkerhetsmodus-alternativet.

 • 4

  Gjenopprett standardinnstillinger

  Gjenoppretter PS4-systemet til standardinnstillingene. Når du gjenoppretter standardinnstillinger, slettes ikke lagrede data på harddisken (spill, lagret data, skjermbilder osv.), men alle innstillingene som du har angitt for systemet, slettes.

  Dette er et nyttig skritt hvis du er ute etter en rask oppdatering av alle systemets innstillinger til den opprinnelige tilstanden.

 • 5

  Gjenopprett database

  Skanner stasjonen og oppretter en ny database av alt innhold på systemet. Denne operasjonen kan ta lang tid, avhengig av typen og antallet dataelementer.

  Dette alternativet er nyttig for rensing av data på PS4-systemet siden det reorganiserer alt på harddisken. Velg dette alternativet hvis du opplever problemer som at spillet fryser, eller at bildefrekvensen faller.

 • 6

  PS4 initialiseren

  Sletter alle brukerdata og gjenoppretter PS4 til sine opprinnelige innstillinger. Hvis du kan, bør du sikkerhetskopiere dataene dine før du velger dette alternativet. Du kan enten lagre dataene dine på en USB-lagringsenhet eller en nettskybasert lagringstjeneste. Systemprogramvaren (fastvaren) slettes ikke.

  Dette er et avsluttende trinn når du prøver å fikse et PS4-system.

 • 7

  Initialiser PS4 (installer systemprogramvare på nytt)

  Sletter alle brukerdata og fjerner PS4-fastvaren. Hvis du kan, bør du sikkerhetskopiere dataene dine før du velger dette alternativet. Du kan enten lagre dataene dine på en USB-lagringsenhet eller en nettskybasert lagringstjeneste.

  Klikk hier for å laste ned den reinstallerte versjonen av systemprogramvaren til PS4-systemet og finne ut hvordan du installerer systemprogramvaren på nytt via USB.

  Dette er et avsluttende trinn når du prøver å fikse et PS4-system.

 • 8

  Angi HDCP-modus

  Hvis PS4 Pro er koblet til en 4K-TV som ikke støtter HDCP 2.2 (se i TV-ens brukerhåndbok), kan det hende den ikke kan vise et bilde når du spiller 4K-spill eller streamer 4K-video. For å se et bilde må du velge denne innstillingen og velge [2. Bare HDCP 1.40] på det neste skjermbildet*.

  *Dette kan begrense videooppløsningen til 1080p. Denne reduksjonen i oppløsningen skjer fordi et 4K-bilde bare kan vises når HDCP 2.2 er støttet av alle tilkoblede enheter, inkludert visningsenheten, HDMI-kablene og eventuelle A/V-forsterkere eller hjemmekinosystemer som er tilkoblet.