Updated 13. april 2018

Sikkerhetsmodus på PS4

Finn ut hvordan du får tilgang til Sikkerhetsmodus, et feilsøkingsverktøy som er utformet for å løse data- og visningsproblemer på PS4.

 
 

Hva er Sikkerhetsmodus?

Sikkerhetsmodus gjør at du kan starte PS4-systemet med kun de mest grunnleggende funksjonene i aktiv modus. Alternativene for Sikkerhetsmodus er utformet for å hjelpe deg med å løse problemer på PS4-systemet ditt, slik at det kan fungere som normalt.

Enkelte alternativer i Sikkerhetsmodus vil føre til tap av data. Du bør alltid sikkerhetskopiere dataene dine på PS4-systemet til en ekstern harddisk, en USB-lagringsenhet eller en nettskybasert lagringstjeneste før du velger et alternativ i menyen for Sikkerhetsmodus. Sikkerhetsmodus har blitt utformet for å løse problemer med PS4-fastvaren og bør kun brukes når det anbefales av en PlayStation-støtteartikkel eller av noen i PlayStations kundestøtte.

Hvordan starter jeg PS4 i Sikkerhetsmodus?

 1. Slå av PS4-systemet ved å trykke på av/på-knappen på frontpanelet. Power-indikatoren blinker noen sekunder før systemet slår seg av.
 2. Når PS4-systemet har slått seg av, trykker du på og holder nede power-knappen på nytt. Slipp den når du hører et pip til. Du hører først ett pip når du trykker første gang, og deretter ett til syv sekunder senere.
 3. Koble til DUALSHOCK 4 med USB-kabelen og trykk på PS-knappen på kontrolleren.

Hva er alternativene for Sikkerhetsmodus?

Følgende alternativer er tilgjengelige i Sikkerhetsmodus:

Velg et alternativ nedenfor for å se hva hver funksjon gjør, og hvordan disse kan være nyttige for deg.

 • 1

  Start systemet på nytt

  Avslutter Sikkerhetsmodus og starter PS4-systemet på nytt som normalt.

 • 2

  Endre oppløsning

  Endrer skjermoppløsningen til 480p når PS4-systemet startes på nytt.

  Dette alternativet kan være nyttig når du feilsøker problemer med tom skjerm. Etter at du har startet på nytt i minimumsoppløsningen 480p, kan du gå til [Lyd og skjerm] > [Videoutdatainnstillinger] > [Oppløsning] og velge den høyeste funksjonsoppløsningen for visningsenheten din.

 • 3

  Oppdater systemprogramvare

  Lar deg oppdatere PS4-systemets systemprogramvare via direkte nedlasting, en USB-lagringsenhet eller plate.

  Dette er et grunnleggende feilsøkingsalternativ, ofte brukt etter at en fastvareoppdatering har mislyktes på grunn av en dårlig tilkobling eller et strømavbrudd. Hvis du ikke får koblet PS4 til Internett, kan du gå til nettsiden for Systemprogramvare på en tilkoblet enhet. Last deretter ned den ønskede oppdateringen til en USB-lagringsenhet eller plate, og installer den på PS4-systemet ved å bruke dette alternativet for Sikkerhetsmodus.

 • 4

  Gjenopprett standardinnstillinger

  Gjenoppretter PS4-systemet til sine standard fabrikkinnstillinger. Hvis du gjenoppretter standardinnstillingene, slettes ikke de lagrede dataene på harddisken (spill, lagret data, skjermbilder osv.). Alle innstillinger fjernes imidlertid fra systemet.

  Dette kan være nyttig hvis du ser etter en rask måte å oppdatere alle systeminnstillingene til sine opprinnelige innstillinger på.

 • 5

  Gjenopprett database

  Skanner stasjonen og oppretter en ny database av alt innhold på systemet. Denne operasjonen kan ta lang tid, avhengig av typen og antallet dataelementer.

  Dette alternativet kan være nyttig hvis du vil rydde opp i dataene på PS4 ettersom det reorganiserer alt på harddisken. Velg dette alternativet hvis du har problemer med at spillet krasjer, eller at bildehastigheten blir langsommere.

De to følgende alternativene sletter alle data og innstillinger permanent fra PS4-systemet. Sikkerhetskopier alle data til en USB-lagringsenhet eller en nettskybasert lagringstjeneste.

 • 6

  Initialiser PS4 

  Sletter alle brukerdata og gjenoppretter PS4 til sine opprinnelige innstillinger. Hvis du kan, bør du sikkerhetskopiere dataene dine før du velger dette alternativet. Du kan enten lagre dataene dine på en USB-lagringsenhet eller en nettskybasert lagringstjeneste. Systemprogramvaren (fastvaren) slettes ikke.

  Dette er et avsluttende trinn når du prøver å fikse et PS4-system.

 • 7

  Initialiser PS4 (installer systemprogramvare på nytt)

  Sletter alle brukerdata og fjerner PS4-fastvaren. Hvis du kan, bør du sikkerhetskopiere dataene dine før du velger dette alternativet. Du kan enten lagre dataene dine på en USB-lagringsenhet eller en nettskybasert lagringstjeneste.

  Klikk her for å laste ned den reinstallerte versjonen av systemprogramvaren til PS4-systemet og finne ut hvordan du installerer systemprogramvaren på nytt via USB.

  Dette er et avsluttende trinn når du prøver å fikse et PS4-system.

Det siste alternativet vises kun på PS4 Pro-systemer. HDCP-modus er ikke tilgjengelig på vanlige PS4-systemer.

 • 8

  Angi HDCP-modus 

  Hvis PS4 Pro er koblet til en 4K-TV som ikke støtter HDCP 2.2 (se i TV-ens brukerhåndbok), kan det hende den ikke kan vise et bilde når du spiller 4K-spill eller streamer 4K-video. For å se et bilde må du velge denne innstillingen og velge [2. Bare HDCP 1.40] på det neste skjermbildet*.

  *Dette kan begrense videooppløsningen til 1080p. Denne reduksjonen i oppløsningen skjer fordi et 4K-bilde bare kan vises når HDCP 2.2 er støttet av alle tilkoblede enheter, inkludert visningsenheten, HDMI-kablene og eventuelle A/V-forsterkere eller hjemmekinosystemer som er tilkoblet.