Updated 17. mai 2017

WS-37397-9 PS4-feilkode

Tilkoblingsfeil

 
 

Hvis PSN er online og du mottar denne feilen, har IP-adressen du har blitt tildelt av ISP-en eller nettverksleverandøren blitt blokkert for aktivitet som er i strid med tjenestevilkårene for PlayStation™Network.

Aktiviteten kan skyldes ondsinnet trafikk som er identifisert med opphav i den nåværende IP-adressen din, som du har fått tildelt av ISP-en eller nettverksleverandøren.

Typiske årsaker kan være følgende:

 • Delt IP-adresse mellom flere brukere. (for eksempel leilighetsbygg, universitetsområde, hotspot tilkoblingspunkt)).
  • Hvis du aksesserer PSN fra baksiden av en delt IP-adresse (for eksempel universitetsområde eller Wi-Fi-hotspot (tilkoblingspunkt)), kan du vurdere å ta kontakt med den lokale nettverksstøtten for å få nærmere detaljer om hvordan de kan hjelpe deg med å avhjelpe situasjonen.
 • Ondsinnet programvare som er installert på en enhet som er koblet til nettverket ditt (for eksempel modem, ruter, PC/MAC, sikkerhetskameraer, automatisk utstyr i hjemmet).
  • Du anbefales å foreta en virusskanning hvis det er mulig, for å identifisere og fjerne eventuell ondsinnet programvare på enheten din, noe som kan gi deg tilgang igjen.
 • Tildelt IP-adresse som tidligere er brukt av en spammer eller med et virus.
  • Følgelig kan det være effektivt å utføre en virusskanning på alle enheter som er koblet til nettverket, for å forbedre situasjonen.
  • Det er ikke uvanlig at ondsinnet programvare blir installert på et modem, en ruter, et Internett-tilkoblet sikkerhetskamera eller annen Internett-tilkoblet maskinvare som er koblet til et hjemmenettverk. Hvis du fremdeles har problemer med å få tilgang til PSN, anbefales du også å foreta en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene på disse enhetene i et forsøk på å fjerne eventuell ondsinnet programvare som kan være installert på disse enhetene.

Det anbefales at du tar kontakt med ISP-en eller maskinvareprodusenten for å få nærmere detaljer om mulige innvirkninger ved tilbakestilling til fabrikkinnstillinger. SIE er ikke ansvarlige for eventuelle skader slike tilbakestillinger kan påføre enheten din.

Hvis du er sikker på at det ikke har vært noen form for ondsinnet nettverksaktivitet som stammer fra nettverket ditt, og som kan føre til utestengelse fra nettverket vårt, bør ISP-en eller nettverksleverandøren din kunne hjelpe deg med å skaffe en ny IP-adresse.

Etter at saken er løst, og etter en viss tid, vil blokkeringen av den tildelte IP-adressen din bli fjernet automatisk.

Denne støtteartikkelen inneholder mer informasjon om utestengning og sperring.