Updated 18. januar 2017

NP-39233-0 PS4-feilkode

Det oppstod en feil under opprettelse av en gruppe eller når du forsøkte å bli medlem av en gruppe.

 
 
  1. Vent litt, og prøv på nytt.
  2. Logg av den lokale brukeren, og logg på igjen og prøv på nytt.