Updated 19. oktober 2016

NP-32370-5 PS4-feilkode

Brukerfeil.

 
 

Du ser denne feilen hvis du prøver å logge på PlayStation Network (PSN) med en konto som er tilknyttet en annen lokal bruker. Bytt bruker for å logge på med riktig lokal bruker.

Hvis du vil knytte PSN-kontoen til en annen lokal bruker på PS4, må du slette den gjeldende brukeren som systemet er tilknyttet, og opprette en ny lokal bruker – du kan ikke fjerne en lokal brukers tilknytning til en PSN-konto. Gå til [Innstillinger] > [Brukere] > [Slett bruker] for å gjøre dette.

Foreldrekontrollinnstillingene kan stoppe deg fra å opprette nye lokale brukere.