Updated 9. mars 2017

CE-41902-6 PS4-feilkode

Bruk en ekstern USB-lagringsenhet som oppfyller følgende krav:

  • USB 3.0 eller nyere
  • Hvis du er sikker på at den HDD-en du har er en USB 3.0, kan du få denne feilmeldingen hvis du kobler til for sakte. Koble til den eksterne USB-lagringsenheten raskt og bestemt, men forsiktig.