Updated 9. mars 2017

CE-41901-5 PS4-feilkode

Bruk en ekstern USB-lagringsenhet som oppfyller følgende krav:

  • Kapasitet på minimum 250 GB og maksimum 8 TB