Updated 9. mars 2017

CE-41899-1 PS4-feilkode

Koble den eksterne USB-lagringsenheten direkte til PS4.

  • Koble den eksterne USB-lagringsenheten direkte til PS4.