Updated 10. mai 2016

CE-35485-5 PS4-feilkode

Kan ikke spille av disken.

 
 
  1. Kontroller at foreldrekontrollinnstillingene ikke forhindrer disken fra å spille.
  2. Kontroller at disken er fri for riper, og at den ikke er skitten.