Updated 13. september 2016

CE-35235-8 PS4-feilkode

Kringkastingen er avbrutt på grunn av en kommunikasjonsfeil på serveren.

 
 

Det kan hende at nettverkstilkoblingen ikke er god nok for å støtte den valgte kringkastingskvaliteten. Prøv følgende:

  1. Reduser kringkastingskvaliteten.

Du kan velge kvalitet når du starter en kringkasting på PS4. Gå til [Kringkast spilling] > [Kvalitet] for å gjøre dette.

  1. Sørg for at ruteren er oppdatert.

Oppdater ruterens fastvare. Hvis du er usikker på hvordan du gjør dette, kan du se i ruterens instruksjonshåndbok eller kontakte Internett-leverandøren for å få hjelp.

  1. Er nettverket opptatt?

Tilkoblingen kan bli tregere i de travleste periodene når mange personer er online. Prøv på nytt i en mindre travel periode.