Updated 27. juli 2017

CE-32723-7 PS4-feilkode

Elementet er korrupt eller systemet kan ikke finne det.

 
 
  1. Får du denne feilmeldingen når du velger et tema, kan du prøve å laste det ned på nytt. Gå til [Varslinger] > [Nedlastinger], marker innholdet og trykk på OPTIONS-knappen for å slette temaet. Gå deretter til [Innstillinger] > [Tema] for å laste ned innholdet på nytt.
  2. For annet innhold går du til Bibliotek og kontrollerer at du har lisensen for innholdet. Hvis du har innholdet og fremdeles får denne feilen, kan du prøve trinnene nedenfor.
  • Last ned innholdet på nytt.
  • Gå til [Innstillinger] > [PSN] > [Gjenopprett lisenser].
  • Slå av systemet og start på nytt i sikker modus. Velg [5. Gjenopprett database].