Updated 18. desember 2015

WC-40345-6 PS4-feilkode

Kreditt- eller debetkortopplysningene er ugyldige

Det ser ut til at kreditt- eller debetkortopplysningene som er lagret på din Sony Entertainment Network (SEN)-konto, er ugyldige. Følg fremgangsmåten nedenfor:

  1. Gå til [Innstillinger] > [PSN] > [Kontoopplysninger] > [Lommebok] > [Faktureringsinformasjon] og kontroller at kredittkortopplysningene dine, inkludert utløpsdato, er oppgitt riktig.
  2. Kontroller at adresseopplysningene for SEN-kontoen er identiske med det som fremkommer på kontoutskriften fra kortutstederen.
 
 
 
 

Mer om dette emnet

Relaterte artikler