Updated 13. august 2015

80710D23 PS3-feilkode

Kan ikke koble til Internett på grunn av tidsavbrudd på nettverksserver.

 
 

Løsning

  • Start PS3-systemet på nytt, og prøv å koble til online igjen eller koble til på et senere tidspunkt.
  • Hvis du kan koble til Internett, men ikke får tilgang til et spesifikt nettsted, må du kontrollere at du har skrevet inn riktig URL-adresse i nettleseren.
  • Hvis du skal konfigurere en nettverkstilkobling, må du sørge for at all informasjon skrives inn riktig.
  • Hvis problemet vedvarer, kan du velge én av følgende veiledninger:

Hvis du vil ha flere tips om hvordan du bruker PlayStation-systemet, kan du gå til foraene våre for teknisk støtte på community.eu.playstation.com.