Updated 28. august 2015

8002B713 PS3-feilkode

Kan ikke bruke videochat med en annen PlayStation Network-bruker på grunn av feil Internett-tilkoblingsinnstillinger.

 
 

Løsning:

  • Det kan hende du må kontrollere din eller den andre personens NAT-type for Internett-tilkoblingen.
  • Hvis det er NAT-type 3, må den endres til enten:
    NAT-type 1 – gjøres vanligvis ved å koble PS3-systemet til Internett-modemet, eller
    NAT-type 2 – gjøres ved å åpne riktige brannmurportnumre for PlayStation Network på ruteren.
  • Portnumrene for PlayStation Network-serverne som brukes til dette, er TCP: 80, 443, 3478, 3479, 3480, 5223, 8080 og UDP: 3478, 3479, 3658.
  • Hvis du vil ha flere tips om hvordan du bruker PlayStation-systemet, kan du gå til foraene våre for teknisk støtte på community.eu.playstation.com.