Updated 28. august 2015

8002AD36 PS3-feilkode

Tilkoblingen til PlayStation Network-serveren ble tilbakestilt. Dette kan være forårsaket av midlertidig brudd på Internett-forbindelsen, eller, hvis du bruker en

 
 

Løsning:

  • Prøv å logge på senere siden det kan være midlertidig brudd på Internett-tjenesten.
  • Hvis du bruker en trådløs tilkobling, må du kontrollere signalstyrken til tilkoblingen eller prøve å flytte PS3-systemet nærmere det trådløse tilgangspunktet (ruteren).
  • Hvis du fortsatt har problemer med tilkoblingen, kan det være en feil på Internett-tilkoblingen. Klikk på tilkoblingen din nedenfor for å få hjelp.
  • Hvis du vil ha flere tips om hvordan du bruker PlayStation-systemet, kan du gå til foraene våre for teknisk støtte på community.eu.playstation.com.