Updated 26. august 2015

8002A41B PS3-feilkode

Online-ID-en som ble skrevet inn da du sendte meldinger, spilldata, spillinvitasjoner eller venneregistreringsforespørsler, finnes ikke.

 
 

Løsning:

  • Kontroller navnet for stavefeil, store og små bokstaver, mellomrom og spesialtegn, og skriv inn online-ID-en på nytt.
  • Bekreft online-ID-en med den andre brukeren.
  • Hvis du vil ha flere tips om hvordan du bruker PlayStation-systemet, kan du gå til foraene våre for teknisk støtte på community.eu.playstation.com.