Updated 26. august 2015

8002A40E PS3-feilkode

Den vedlagte filen du prøver å få tilgang til, er slettet fra serveren.

 
 

Løsning:

  • Be personen som sendte den vedlagte filen, om å sende filen på nytt.
  • Hvis du vil ha flere tips om hvordan du bruker PlayStation-systemet, kan du gå til foraene våre for teknisk støtte på community.eu.playstation.com.