Updated 27. juni 2016

8002A308 PS3-feilkode

Kan ikke logge på eller nettverkstilkoblingen blir plutselig avsluttet under påloggingen.

Nettverket kan være opptatt. Prøv å logge på senere.