Updated 19. august 2015

800299D8 PS3-feilkode

Det oppstod en uventet feil med PlayStation 3-systemet.

 
 

Løsning

  • Kontroller platen, og sørg for at den er støttet av PlayStation 3-systemet. Klikk her for å finne ut hvilke plater som er støttet.
  • Hvis du fortsetter å oppleve problemer, kan du omformatere PlayStation 3-harddisken. Legg merke til at dette sletter alle dataene fra harddisken. Klikk her for å finne ut hvordan du sikkerhetskopierer dataene.
  • Hvis du vil omformatere harddisken, går du til Innstillinger > [Systeminnstilling] > [Gjenopprett PS3™ system].
  • Hvis du vil ha flere tips om hvordan du bruker PlayStation-systemet, kan du gå til foraene våre for teknisk støtte på community.eu.playstation.com.