Updated 19. august 2015

80029522 PS3-feilkode

For mange PSP-systemer er koblet til PlayStation 3-systemet under overføring av innhold.

 
 

Denne meldingen vises hvis du overfører innhold fra PlayStation Store, laster ned elementer fra Konto Administrasjon eller prøver å aktivere/deaktivere et PSP-system.

Løsning

  • Koble alle bortsett fra ett PSP-system fra PS3-systemet før du prøver å overføre innholdet igjen.
  • Hvis du vil ha flere tips om hvordan du bruker PlayStation-systemet, kan du gå til foraene våre for teknisk støtte på community.eu.playstation.com.