Updated 19. august 2015

80029521 PS3-feilkode

PS3-systemet prøver å få tilgang til PSP-systemet via en USB-tilkobling, men det er ingen USB-kabel som kobler sammen de to systemene.

 
 

Denne meldingen vises hvis du overfører innhold fra PlayStation Store, laster ned elementer fra [Konto Administrasjon] eller prøver å aktivere eller deaktivere et PSP-system.

Løsning:

  • Koble PSP-systemet til PS3-systemet med en USB-kabel.
  • Sett PSP-systemet i USB-modus ved å gå til Innstillinger > [USB-tilkobling] på XMB™-menyen.
  • Hvis du vil ha flere tips om hvordan du bruker PlayStation-systemet, kan du gå til foraene våre for teknisk støtte på community.eu.playstation.com.