Updated 18. august 2015

80029514 PS3-feilkode

PS3-systemet er ikke aktivert. Du må aktivere PS3-systemet for å få tilgang til innholdet.

 
 

Løsning:

  • Aktiver PS3-systemet ved å gå til PlayStation®Network > [Konto Administrasjon] > [Systemaktivering] på XMB™-menyen.
  • Hvis det vises en melding som informerer deg om at systemet allerede er aktivert, må du deaktivere systemet før du aktiverer det på nytt.
  • Hvis du vil ha flere tips om hvordan du bruker PlayStation-systemet, kan du gå til foraene våre for teknisk støtte på community.eu.playstation.com.