Updated 29. mai 2018

80029513 PS3-feilkode

Det oppstod et problem med å bestemme om PS3-systemet er autorisert til å spille PlayStation Network-innholdet.

 
 

Løsning:

  • Logg på Sony Entertainment Network-kontoen som kjøpte innholdet.
  • Aktiver PS3-systemet ved å gå til PlayStation®Network > [Konto Administrasjon] > [Systemaktivering].
  • Hvis det vises en melding som informerer deg om at systemet allerede er aktivert, må du deaktivere systemet før du aktiverer det på nytt.
  • Gå til PlayStation®Network > [Konto Administrasjon] > [Transaksjonsadministrasjon] > [Nedlast liste] for å laste ned innholdet til PS3-systemet.
  • Hvis du ikke finner innholdet på [Nedlast liste], er du ikke autorisert til å laste ned dette innholdet.
  • Hvis du vil ha flere tips om hvordan du bruker PlayStation-systemet, kan du gå til foraene våre for teknisk støtte på community.eu.playstation.com.