Updated 18. august 2015

8002920D PS3-feilkode

Det er feil på spilldataene, og du kan ikke få tilgang til dem fra PS3-systemet. Dette kan være forårsaket av feil avslutningsprosedyre.

 
 

Løsning:

  • Slett dataene med feil.
  • Hvis dataene ikke kan slettes, går du til Sikkermodus og velger [Gjenopprett filsystem]. Klikk her for å finne ut hvordan du går til Sikkermodus.
  • Hvis problemet vedvarer, må du omformatere harddiskstasjonen til PS3. Vær oppmerksom på at dette sletter alle dataene fra harddiskstasjonen til PS3-systemet. Klikk her for å finne ut hvordan du sikkerhetskopierer dataene.
  • Hvis du vil omformatere harddiskstasjonen, går du til Innstillinger > [Systeminnstillinger] > [Gjenopprett PS3™ system] på XMB™-menyen.
  • Hvis du vil ha flere tips om hvordan du bruker PlayStation-systemet, kan du gå til foraene våre for teknisk støtte på community.eu.playstation.com.