Updated 18. august 2015

80029135 PS3-feilkode

Det oppstod et problem med skriving av data til det eksterne lagringsmediet fra PS3-systemet.

 
 

Løsning:

  • Kontroller at tilkoblingen mellom den eksterne lagringsenheten og PS3-systemet er sikker, og at tilkoblingskablene ikke er skadet.
  • Prøv å overføre data fra en PC til den eksterne lagringsenheten for å kontrollere at den fungerer riktig.
  • Hvis PC-en ikke kan skrive til den eksterne lagringsenheten, kan det hende du må bytte ut enheten.
  • Hvis du vil ha flere tips om hvordan du bruker PlayStation-systemet, kan du gå til foraene våre for teknisk støtte på community.eu.playstation.com.