Updated 19. august 2015

80028F08 PS3-feilkode

PS3-systemet kunne ikke oppdage innholdet du prøver å få tilgang til.

 
 

Løsning:

  • Hvis du prøver å laste en PS3-spillplate, må du ta ut spillplaten og sette den inn igjen. Kontroller at den er ren og uten skitt, merker og riper.
  • Hvis problemet vedvarer, kan du prøve å laste en annen plate. Hvis den andre platen laster uten feil, kan det hende den første platen er skadet og må byttes ut.
  • Hvis du prøver å få tilgang til et spill som er lastet ned fra PlayStation Store, kan du slette spillet og laste det ned på nytt igjen ved å gå til PlayStation®Network > [Nedlast liste] på XMB™-menyen.
  • Hvis du vil ha flere tips om hvordan du bruker PlayStation-systemet, kan du gå til foraene våre for teknisk støtte på community.eu.playstation.com.