Updated 19. august 2015

80028ED4 PS3-feilkode

Internett-innstillingene er ikke riktige, eller du prøver å koble til feil DNS-server eller proxyserver.

 
 

Løsning:

  • Kontroller Internett-innstillingene ved å gå til Innstillinger > [Nettverksinnstilling] > [Test for internettforbindelse] på XMB™-menyen og utføre en Internett-tilkoblingstest.
  • Hvis du kobler PS3-systemet direkte til et modem uten en ruter, må du kontrollere om PPPoE-ID-en og passordet som du har fått oppgitt av Internett-tjenesteleverandøren, er riktig ved å gå til Innstillinger > [Nettverksinnstilling] > [Innstilling for Internettforbindelse] > [Brukerdefinert].
  • Hvis du bruker en ruter, må du kontrollere ruterens tilgangsindikator for å forsikre deg om at modemet er koblet riktig til nettverket. Du kan be om å få ruterinnstillingsinformasjon fra Internett-tjenesteleverandøren eller produsenten av ruteren.
  • Tilbakestill PS3-systemets proxyserver, og kontroller om DNS-innstillingen er riktig. Hvis du er usikker på hva DNS-innstillingen skal være, kan du velge [Automatisk]. Klikk her for å finne ut hvordan du konfigurerer PS3-systemets nettverksinnstillinger.
  • Hvis du vil ha flere tips om hvordan du bruker PlayStation-systemet, kan du gå til foraene våre for teknisk støtte på community.eu.playstation.com.