Updated 19. august 2015

80028EA8 PS3-feilkode

PS3-systemet kunne ikke koble til Internett på grunn av vedlikehold av PlayStation Network, eller fordi det lokale nettverket krever en separat pålogging (f.eks. e

 
 

Løsning:

  • Gå til eu.playstation.com for å finne ut om det for øyeblikket foregår vedlikehold av PlayStation Network. Hvis PlayStation Network ikke er tilgjengelig, kan du prøve å koble til på et senere tidspunkt.
  • Hvis PlayStation Network er online og fungerer riktig, må du sjekke med den lokale nettverksadministratoren for å få informasjon om hvordan du kobler til tjenesten deres. I mange tilfeller må du gå til PS3-systemets nettleser for å logge på det lokale nettverket.
  • Klikk her for å finne ut hvordan du konfigurerer en Internett-tilkobling på PS3-systemet.
  • Hvis du vil ha flere tips om hvordan du bruker PlayStation-systemet, kan du gå til foraene våre for teknisk støtte på community.eu.playstation.com.