Updated 18. august 2015

80028A11 PS3-feilkode

Det er ikke nok ledig plass på harddiskstasjonen til PS3 til å utføre den aktuelle handlingen.

 
 

Løsning:

  • Gjør plass på harddiskstasjonen til PS3-systemet, og prøv å utføre handlingen igjen.
  • Hvis du vil ha flere tips om hvordan du bruker PlayStation-systemet, kan du gå til foraene våre for teknisk støtte på community.eu.playstation.com.