Updated 18. august 2015

80028A06 PS3-feilkode

Online ID-en du prøver å legge til, finnes allerede på blokkeringslisten.

 
 

Løsning:

  • Kontroller at stavingen av brukerens Online-ID er riktig, om bokstavene er store eller små, og at symboler som understreker og bindestreker er riktig satt inn. Hvis Online-ID-en er feil, må du angi den riktig på nytt.
  • Hvis Online-ID-en ble riktig angitt, kan det hende brukeren allerede finnes på blokkeringslisten.
  • Hvis du vil ha flere tips om hvordan du bruker PlayStation-systemet, kan du gå til foraene våre for teknisk støtte på community.eu.playstation.com.