Updated 18. august 2015

80028A05 PS3-feilkode

Du prøver å legge til deg selv på blokkeringslisten.

 
 

Løsning:

  • Det er ikke mulig å legge til deg selv på din egen blokkeringsliste.
  • Hvis du ikke prøvde å legge til deg selv, må du kontrollere at stavingen av Online-ID-en er riktig, om bokstavene er store eller små, og at symboler som understreker og bindestreker er riktig satt inn. Hvis Online-ID-en er feil, må du angi den riktig på nytt.
  • Hvis du vil ha flere tips om hvordan du bruker PlayStation-systemet, kan du gå til foraene våre for teknisk støtte på community.eu.playstation.com.