Updated 20. august 2015

80028907 PS3-feilkode

Meldingen ble sendt til flere spillere, men kunne ikke leveres til alle.

 
 

Løsning:

  • Kontroller at stavingen av hver brukers Online-ID er riktig, om bokstavene er store eller små, og at symboler som understreker og bindestreker er riktig satt inn.
  • Hvis noen av Online-ID-ene er feil, må du skrive dem inn riktig og sende meldingen på nytt.
  • Hvis alle Online-ID-ene er riktige, kan du prøve å sende meldingen til hver bruker på listen separat i stedet for å sende til flere brukere samtidig.
  • Hvis du vil ha flere tips om hvordan du bruker PlayStation-systemet, kan du gå til foraene våre for teknisk støtte på community.eu.playstation.com.