Updated 19. august 2015

8002888F PS3-feilkode

PS3-systemet har ikke blitt aktivert for Sony Entertainment Network-kontoen.

 
 

Løsning:

  • Aktiver PS3-systemet ved å gå til PlayStation®Network > [Konto Administrasjon] > [Systemaktivering] på XMB™-menyen.
  • Hvis det vises en melding som informerer deg om at systemet allerede er aktivert, må du deaktivere systemet før du aktiverer det på nytt.
  • Hvis du vil ha flere tips om hvordan du bruker PlayStation-systemet, kan du gå til foraene våre for teknisk støtte på community.eu.playstation.com.