Updated 26. april 2017

800283EB PS3-feilkode

Det eksterne lagringsmediet kan være skadet.

 
 

Løsning:

  • Kontroller at tilkoblingen mellom den eksterne lagringsenheten og PS3-systemet er sikker, og at tilkoblingskablene ikke er skadet. Prøv å overføre data fra en PC til den eksterne lagringsenheten for å kontrollere at den fungerer riktig.
  • Hvis PC-en ikke kan skrive til den eksterne lagringsenheten, kan det hende du må bytte ut enheten.
  • Hvis PC-en kan skrive til den eksterne lagringsenheten, kan du prøve å overføre data fra PS3-systemet til en annen ekstern lagringsenhet for å kontrollere at PS3-systemet fungerer riktig.
  • Hvis problemet vedvarer, å kontakte kundestøtte.
  • Hvis du vil ha flere tips om hvordan du bruker PlayStation-systemet, kan du gå til foraene våre for teknisk støtte på community.eu.playstation.com.