Updated 26. april 2017

80024611 -feilkode

En nettverksfeil har oppstått under overføring av data.

 
 

Dette problemet kan oppstå når data ikke kan overføres til nettverket, eller når nettverket ikke finner PS3-systemet.

Løsning: