Updated 17. august 2015

800236CC PS3-feilkode

PS3-systemet kunne ikke laste ned videoinnholdet fra PlayStation Network.

 
 

Løsning:

Videoinnhold fra PlayStation Network kan lastes ned til opptil ti forskjellige harddiskstasjoner til PS3-system. Det kan hende denne meldingen vises fordi du har lastet ned videoinnhold til ti andre harddiskstasjoner tidligere og prøver å laste ned videoinnhold til en ny harddiskstasjon.

Denne feilen kan også oppstå når mengden videoleieinnhold du har lastet ned via PlayStation Network, midlertidig overskrider lagringskapasiteten til PS3-systemet.

Løsning:

  • Hvis du har lastet ned videoinnhold fra PlayStation Network til ti andre harddiskstasjoner til PS3-system tidligere, må du formatere én av disse harddiskstasjonene før du kan laste ned videoinnhold fra PlayStation Network til gjeldende harddiskstasjon. Vær oppmerksom på at formatering vil slette alle data fra harddisken. Klikk her for finne ut hvordan du sikkerhetskopierer data.
  • Hvis du vil omformatere harddiskstasjonen til et PS3-system, går du til Innstillinger > [Systeminnstilling] > [Gjenopprett PS3™ system] på XMB™-menyen.
  • Hvis mengden videoleieinnhold du har lastet ned via PlayStation Network midlertidig overskrider lagringskapasiteten til PS3-systemet, må du la det gå to uker til gjeldende leieinnhold utgår og du får plass til nye nedlastinger.
  • Hvis du vil ha flere tips om hvordan du bruker PlayStation-systemet, kan du gå til foraene våre for teknisk støtte på