Updated 18. august 2015

80022D90 PS3-feilkode

PS3-systemet kan ikke starte trophy-data.

 
 

Løsning:

  • Gå til Sikkermodus og velg [Gjenopprett standardinnstilling] på XMB™-menyen før du logger på PlayStation Network igjen. Klikk her for å finne ut hvordan du går til Sikkermodus
  • Hvis problemet vedvarer, går du til Sikkermodus og velger [Gjenopprett filsystem].
  • Hvis problemet vedvarer, går du til Sikkermodus og velger [Gjenopprett PS3™ system]. Legg merke til at dette sletter alle dataene fra harddisken til PS3-systemet. Klikk her for finne ut hvordan du sikkerhetskopierer data.
  • Hvis du vil ha flere tips om hvordan du bruker PlayStation-systemet, kan du gå til foraene våre for teknisk støtte på community.eu.playstation.com.