Updated 24. februar 2020

80022B90 PS3-feilkode

Det oppstod et problem med opprettelsen av en onlinetilkobling.

 
 

Det kan være problemer med Internett-tilkoblingen eller PS3-systemet.

Løsning:

  • Prøv å koble til Internett senere.
  • Hvis problemet vedvarer, kan du klikke på tilkoblingstypen din nedenfor for å se flere feilsøkingstips: