Updated 17. august 2015

80022B90 PS3-feilkode

Det oppstod et problem med opprettelsen av en onlinetilkobling.

 
 

Det kan være problemer med Internett-tilkoblingen eller PS3-systemet.

Løsning:

  • Prøv å koble til Internett senere.
  • Hvis problemet vedvarer, kan du klikke på tilkoblingstypen din nedenfor for å se flere feilsøkingstips:
  • Hvis du vil ha flere tips om hvordan du bruker PlayStation-systemet, kan du gå til foraene våre for teknisk støtte på community.eu.playstation.com.